Ahir divendres el Ple Municipal aprovà provisionalment el projecte de l'Anella Verda de Terrassa. Aquest és un d'aquells documents urbanístics que van més enllà del seu propi contingut i que tenen la capacitat i la potència de definir model de ciutat.

La primera qüestió que voldria destacar és que l'origen de la idea el trobem en la ciutadania. El mes de maig de 2011 el Grup per la Protecció dels Espais Naturals de Terrassa (GPENAT) presentà un primer document amb les bases del projecte titulat: «Una anella verda per a Terrassa. Proposta per a la qualitat de l'entorn natural i agrícola proper». Era una proposta per redreçar la degradació de l'entorn natural i agrícola que envolta la ciutat, per minimitzar els impactes ambientals que suporta i, sobretot, per a plantejar un nou model de gestió concertada i integral que permetés actuar de forma eficient en la protecció dels seus valors naturals, econòmics i socials. Posteriorment, el 20 d'octubre de 2012 se signà «La Declaració de l'anella Verda de Terrassa».

L'Anella Verda és sobretot una idea, una idea que ens indica com entendre la relació de la ciutat amb el territori, amb una dimensió i profunditat política molt important.

La idea de l'Anella Verda aporta una nova visió del que pot ser el desenvolupament territorial d'una ciutat com Terrassa. Malauradament, el desenvolupament de les ciutats ha estat enfocat durant les darreres dècades exclusivament des del creixement per extensió de sòl urbanitzat, menyspreant en molts casos tot allò que no es pogués urbanitzar o edificar. De manera que allò no urbanitzat era considerat espai rural exterior, separat i totalment desvinculat de les dinàmiques urbanes. En el pitjor dels casos un espai residual esperant una possible requalificació urbanística que el permetés passar a ser urbà i edificable.

La idea de l'Anella Verda pretén acabar amb la cultura política que pensa que les ciutats només poden millorar creixent en extensió i depredant territori natural. El document aprovat ahir suposa que tot el sòl rural i forestal del municipi de Terrassa passi a estar en situació de «protecció especial» el màxim rang de protecció urbanística que existeix i que per tant, deixi de ser sòl susceptible de ser requalificat com a sòl urbanitzable. Això significa de facto definir que els límits del creixement urbà de Terrassa són els que existeixen actualment i apostar perquè la ciutat no creixi més d'allò que ja està previst en l'actualitat.

Altrament ofereix un nou paradigma alternatiu a la visió dual i fronteritzada entre ciutat i camp. Un nou paradigma que es fonamenta en la idea què és possible fer «més camp» és a dir, treballar el desenvolupament dels potencials intrínsecs a la seva condició rural o forestal i que aquest desenvolupament pot contribuir també a fer «més ciutat» recuperant les relacions d'intercanvi social, econòmic i ambiental entre camp i ciutat. Per tant, l'Anella Verda no és només el projecte d'un parc per a ús públic o turístic, o d'una xarxa de camins, o la recuperació dels valors naturals dels torrents. L'Anella Verda és un projecte de desenvolupament social, econòmic, ambiental i territorial, mitjançant una nova lògica de relacionar la ciutat amb el seu territori, de manera equilibrada i respectuosa amb els valors ambientals i naturals existents.

El que tot just s'acaba d'aprovar provisionalment és el document normatiu urbanístic, necessari però insuficient. Per fer realitat el desenvolupament que proposa l'Anella Verda caldrà elaborar i aprovar un Pla de Gestió, un programa d'inversions i constituir una oficina de gestió pròpia. Durant aquest mandat hem comprovat com el govern del PSC no s'ha acabat de creure la proposta de l'Anella Verda. Han transcorregut gairebé 5 anys des de la seva aprovació inicial per culpa de no haver destinat els recursos tècnics i econòmics necessaris, encara no tenim Pla de Gestió i les poques inversions fetes s'han realitzat gràcies la pressió que hem fet des de Terrassa en Comú. Celebrem l'aprovació provisional del projecte de l'Anella Verda, agraïm a totes les persones que l'han fet possible des del seu origen, als serveis tècnics i jurídics municipals que hi han treballat i a totes les entitats integrants de la Taula de l'Anella Verda. I ens comprometem a impulsar el seu desenvolupament futur. Per fer «més Terrassa».

Xavier Matilla
Arquitecte-Urbanista i portaveu del Grup Municipal de Terrassa en Comú