Terrassa en Comú ha presentat una proposta de resolució perquè l'Ajuntament de Terrassa elabori una memòria d'activitats dels grups municipals així com per establir un sistema d'avaluació de les polítiques públiques municipals. A la proposta s'han sumat els grups municipals d'ERC-MES, PP, Cs i PDeCAT.

Al llarg d'aquest mandat els 6 grups de l'oposició hem fet una enorme feina, institucional presentant i aprovant un gran nombre de propostes de resolució i acords de Junta de Portaveus que no han tingut el tracte ni la comunicació pública que es mereixien des de l'equip de govern del PSC. Només a tall d'exemple TeC ha presentat 74 acords de Junta de Portaveus (61 de propis i 13 impulsats per entitats) i 103 propostes de resolució presentades (81 de pròpies i 22 impulsades per entitats) sobre drets socials, feminisme, solidaritat i cooperació, millora dels barris, modernització de l'administració, municipalització de l'aigua, cultura, transparència i participació.

Durant aquests quatre anys hem demostrat que amb un govern en minoria des de l'oposició també es fan polítiques de ciutat. Tanmateix també hem pogut comprovar les dificultats que té la ciutadania per conèixer tot el treball que fem tots els grups que conformen l'Ajuntament. En aquest sentit hem de denunciar que el PSC ha posat les eines de comunicació i informació institucionals al servei únic del que han fet ells i ha intentat ocultar la feina que han fet la resta de grups municipals.

El febrer de 2017 TeC va presentar una proposta, perquè els serveis de comunicació informessin de totes les actuacions de caràcter institucional que feien tots els grups municipals. Proposta que tot i ser aprovada per unanimitat per tota l'oposició, l'equip de govern del PSC no ha volgut executar.

La proposta que presentem demana que l'Ajuntament de Terrassa elabori una memòria d'activitats dels grups municipals per visualitzar la gran feina que es fa des de l'oposició, ordenant les propostes de resolució i els acords de Junta de Portaveus per temes, identificant les que van ser aprovades, què va votar cada grup i amb una explicació del grau d'execució de cadascuna d'elles. I un segon acord que demana establir un mecanisme d'avaluació de l'impacte de les polítiques públiques municipals.