Divendres 1 de març Terrassa en Comú ha fet la presentació de l'equip de 14 persones que formen part de la candidatura a les Municipals 2019 encapçalada per Xavier Matilla. 

En data 28 de gener Terrassa en Comú va obrir el procés per a la confecció i elecció de la candidatura que havia de concòrrer a les eleccions Municipals de 2019 en els termes establerts en el Reglament electoral i en la Convocatòria aprovats a la Coordinadora de TeC el 9 de gener i ratificat al Plenari del 23 de gener.

En data 22 de febrer, dia de la proclamació definitiva de les candidatures segons marcava la Convocatòria, el Comitè Electoral a les Primàries de TeC proclama que la unica candidatura presentada és l'encapçalada per Xavier Matilla Ayala, candidatura que havia tramès i notificat tota la informació requerida en les dates que marca la Convocatòria i havent recollit els avals tal i com determina el Reglament de primàries al Plenari de TeC del dia 20 de febrer.

En data 26 de febrer es va realitzar un reunió extraordinària de la Coordinadora i del Plenari, per recomanació del Comitè Electoral, que ratifiquen per unanimitat que havent-se proclamat una única candidatura i tal i com recull el Reglament de primàries al seu punt 8.2 “"si només es presentés una o cap candidatura la coordinadora de TeC serà l'òrgan encarregat d'especificar com s'actua",  la llista encapçalada per Xavier Matilla sigui la candidatura guanyadora, sense que per tant, calgui la celebració d'unes eleccions primàries internes en no haver-se presentat més d'una candidatura.

El dia 1 de març hem presentat la candidatura de TeC a les Municipals 2019, l'Equip per confiar en el canvi.

-Un equip de persones que estimem Terrassa.
-Un equip de persones que no provenen del món dels partits polítics.
-Un equip de persones disposades a treballar perquè Terrassa surti de la situació d’estancament en la que es troba.
-Un equip que aporta coneixement i representació diversa del que és avui dia Terrassa.
-Un equip que aprofita el coneixement adquirit aquests darrers anys dins de l’Ajuntament.
-Un equip amb persones amb diverses trajectòries i perfils professionals, amb capacitat, criteri i solvència per governar.


En definitiva, un equip per fer de Terrassa una ciutat equilibrada i feminista, que situï les persones en el centre de les seves polítiques públiques.