El Ple Municipal del mes de febrer ha aprovat les tres mesures proposades per TeC. La primera mesura, la proposta de resolució per al disseny i la convocatòria d'un nou projecte i direcció del Centre d'Arts Escèniques de Terrassa i Teatre Noves Tendències. Des de la convicció que les arts escèniques són i han de ser motor de cohesió social a la ciutat i eina imprescindible per la promoció del pensament crític entre les ciutadanes i els ciutadans, creiem que és imprescindible iniciar un procés de reflexió per potenciar la creació, producció i difusió d'arts escèniques a la ciutat. La proposta demana elaborar en el termini de 6 mesos de manera participativa un projecte per al Centre d'Arts Escèniques de Terrassa que inclogui un programa funcional i estudi de programació d'usos i projecte de gestió. Així com proposar convocatòria de la plaça de direcció del CAET i el TNT per tal d'adequar-la al resultat del model de projecte sorgit del procés

Pel que fa a l'acord de Junta de Portaveus aprovat per unanimitat, demana als jutjats i a les diferents administracions públiques l'aturada de tots els desnonaments que afecten persones en situació d'exclusió residencial. A partir del dia 22 de febrer s'ha recuperat la Llei 24/2015, just el dia que la PAH, artífexs d'aquesta enorme victòria celebra el seu 10è aniversari, es publica al BOE la sentència de desistiment del recurs del PP i la banca van posar contra la Llei 24/2015. A partir de llavors no podrà haver-hi cap desnonament d'hipoteca i lloguer a la nostra ciutat sense que l'administració garanteixi una alternativa habitacional i sí que és un gran tenidor estarà obligat a fer una oferta de contracte de lloguer social.

La segona mesura, la proposta de resolució centrada en una nova visió del joc desenvolupant polítiques que reconeguin els beneficis col·lectius del joc i la seva contribució a fer de les ciutats llocs més inclusius, sostenibles i saludables ha s'haurà de debatre al proper ple per manca de temps.