Dimarts 19 de maig Terrassa en Comú ha fet una roda de premsa centrada en els joves a les 12.00h. A la roda de premsa ha participat Xavi Matilla, l’alcaldable de TeC.

És l’hora dels joves. La joventut ha de ser protagonista del canvi. Terrassa té una societat activa. I avui una nova generació està disposada a dedicar els millors anys de la seva vida a treballar per la ciutat. Una nova generació que fa saltar el tap, que agafa el relleu i assumeix el repte de fer una ciutat més justa, més transparent, menys clientelar, amb més oportunitats i més esperançadora.

Les polítiques municipals adreçades a la infància, adolescència i joventut han de contemplar diversos àmbits d’actuació, de manera transversal implicant a molts àmbits. Les propostes de TeC s’estableixen segons tres eixos fonamentals: Emancipació, Ocupació Participació.

L’emancipació: en matèria d’habitatge, Terrassa en Comú preveu crear una bossa d'habitatges solidaris que faciliti la cessió per a lloguer social o per a joves. I bonificar aquest lloguer facilitant el servei d’intermediació municipal en el lloguer. A banda, el programa també inclou innovar en models alternatius d'accés a l'habitatge. Afavorir el cooperativisme, les cessions d'ús i la masoveria urbana, amb experiències pilot amb propietats municipals.

Ocupació: TeC preveu programes d'acompanyament en el procés de transició cap a l'edat adulta a través de l'orientació laboral i formativa per l'ocupabilitat i l'emancipació. Altrament, s’ha d’avançar en programes d’ocupació en què es fomenti la figura de l’aprenent a la formació professional. També es fixa l’objectiu de vetllar per dotar de connexió wifi o accés a Internet a tota la població infantil i juvenil per permetre un bon seguiment de les activitats acadèmiques i aprofitar l’ús de les eines web 2.0 per establir canals de participació dels joves a la ciutat. 

Participació: el programa de TeC preveu models de participació on els joves hi estiguin presents i siguin protagonistes en l’elaboració de polítiques públiques de joventut. També preveu la creació d’espais de participació d'infància i joventut amb incidència real sobre les polítiques locals. Potenciant el Consell Infantil i el Consell Juvenil com a Òrgans resolutius, i associant les seves decisions a espais polítics concrets.