Terrassa en Comú ha presentat en roda de premsa la tercera proposta de resolució que portarà al Ple Municipal del mes de gener per instar a l'Institut Català de la Salut que adjudiqui la gestió del futur CAP Can Roca al Consorci Sanitari de TerrassaEl CAP Can Roca és una històrica reivindicació de la ciutat de Terrassa. Un CAP per al que l'any 2007 l' Ajuntament de Terrassa va cedir a la Generalitat de Catalunya el solar ubicat entre els carrers Fàtima, Estatut i Isidre Nonell per a la seva construcció. Un CAP on l'octubre de 2017 la Generalitat de Catalunya adjudicà les obres de construcció” ha aclarit Matilla a la roda de premsa.  

La proposta insta a la Generalitat de Catalunya a pressupostar i iniciar les obres del CAP Can Roca amb la màxima urgència possible. El segon acord proposa que el Ple Municipal de l'Ajuntament manifesti el seu posicionament a favor i en defensa de la sanitat pública a Catalunya i la defensa de la gestió pública com a sistema que ha de permetre garantir una sanitat de qualitat per a tothom i la màxima transparència en la gestió i en el pressupost. Tanmateix insta a la Generalitat a signar, com més aviat millor, la modificació dels estatuts del Consorci Sanitari de Terrassa per tal que es faci efectiva la sortida del seu patronat de la Fundació Sant Llàtzer i que el CST passi a ser, com a entitat 100% pública, un mitjà propi del CatSalut. El darrer acord insta al Servei Català de la Salut a què immediatament després que el CST esdevingui mitjà propi, li faci l'encàrrec directe de la gestió del futur CAP Can Roca al Consorci Sanitari de Terrassa.

El passat 20 de març el Consell de Govern del Consorci Sanitari de Terrassa va aprovar la separació de la Fundació Sant Llàtzer del Consorci (també aprovada pel patronat de la Fundació el dia 23 de març) i la proposta que l'Ajuntament de Terrassa assumís la quota de participació de la Fundació i la consegüent modificació dels Estatuts del Consorci. Una acció que té per objectiu que la composició del Consell de Govern del CST sigui totalment pública per tal de poder esdevenir un «Mitjà propi del CatSalut-Servei Català de la Salut» i que, en conseqüència, el CatSalut pugui fer al CST tots aquells encàrrecs de gestió de serveis sanitaris que cregui oportuns, com a entitat pròpia que serà. El 26 d'abril el Ple Municipal de l'Ajuntament de Terrassa va acordar la separació de la Fundació Sant Llàtzer del Consorci Sanitari de Terrassa, passant l'Ajuntament de Terrassa a participar en un 40% en la titularitat del CST. “Aquest canvi només està pendent d'un últim tràmit la modificació dels estatuts per part del Consell executiu, un cop l'aprovi el consorci serà de ple un mitjà propi de la Generalitat” ha explicat Matilla a la roda de premsa.

Una proposta que no té a veure amb competències de l'Ajuntament, però d'un àmbit on l'Ajuntament ha de tenir una posició proactiva. Al llarg d'aquest mandat, per mitjà de propostes d'altres grups i de TeC hem aconseguit que el paper de l'Ajuntament en el marc de la sanitat pública a la ciutat i, específicament al Consorci Sanitari hagi esdevingut un paper amb més voluntat d'incidir que ho era anteriorment” ha conclòs Matilla.