Des de Terrassa en Comú volem expressar la nostra preocupació en relació a la proposta de Decret per regular el servei de VTC que ha anunciat la Generalitat en resposta a la vaga del taxi que hem viscut aquests dies a diferents ciutats de Catalunya i que es va desconvocar el dijous 24.

Aquest decret fixa un temps mínim de precontracctació de 15 minuts i obliga als conductors que fan aquest servei a esperar fora de l'espai públic (en pàrquings) el temps que no estiguin treballant. Amb aquests 2 elements es pretén regular aquest tipus de serveis fets amb llicències VTC i operats per plataformes digitals com Uber i Cabify i té com a objectiu establir elements clars que diferenciïn aquest servei amb el qual ofereixen els taxis.

Hem vist amb preocupació com aquest Decret també preveu que els Ajuntaments puguin ampliar aquest període de 15 minuts de precontractació en funció de les necessitats del territori, en concret l'AMB ha decidit que al seu territori serà d'1 hora en comptes de 15 minuts. En declaracions, el conseller Calvet també anunciava que si els cotxes VTC no podien fer l'espera entre serveis en pàrquings de la ciutat de Barcelona (fet més que probable pel volum de cotxes que operen en aquesta fórmula), s'haurien d'ubicar en altres ciutats de la regió metropolitana.

Des de Terrassa en Comú volem expressar la nostra preocupació en relació aquests dos aspectes del Decret, ja que ens sembla un intent de traslladar el conflicte cap a les administracions locals, i també, si fent cas de les declaracions del conseller, traslladar el conflicte fora de la ciutat de Barcelona en comptes de posar sobre la taula una solució pactada que reguli de manera clara l'ús que fan les plataformes digitals d'aquest tipus de llicències VTC.

Al nostre entendre l'arrel del conflicte entre el sector del taxi i el servei de VTC operat a través de plataformes digitals és de drets laborals. Per una banda, el sector del taxi veu amenaçada la seva activitat per la competència deslleial fruit de l'ús completament desregulat i especulatiu que les plataformes digitals fan de les llicències VTC i que amenaça la supervivència del taxi. Per altra banda, els treballadors que presten els seus serveis mitjançant aquestes plataformes digitals han vist com les seves condicions laborals s'han precaritzat de manera inacceptable constatant un cop més que l'èxit del model de negoci d'aquest tipus de plataformes es fonamenta en la precarietat laboral més extrema i en la total desprotecció dels drets dels «treballadors». Treballadors de sectors com el repartiment a domicili, entre d'altres, en vist devastats els seus drets laborals més bàsics degut a la pràctica desregulada i irresponsable d'aquest tipus de plataformes digitals que es basen en l'ús de l'espai públic comú.

En aquest sentit, des de Terrassa en Comú vam proposar adherir la nostra ciutat a la declaració comuna de les Sharing Cities juntament amb 34 ciutats més. Aquesta declaració va ser aprovada per unanimitat a l'Ajuntament i inclou un compromís de les administracions locals per vetllar per una retribució justa, legal i efectiva als treballadors de les plataformes digitals i garantir unes condicions dignes de treball. També representa un compromís clar per lluitar contra la precarietat laboral que suposa l'activitat completament desregulada de les plataformes digitals privatives sobre les nostres ciutats.

Des de Terrassa en Comú reivindiquem la necessitat urgent d'una llei integral del transport de persones en vehicles de menys de 9 places. Una llei integral que es consensuï amb tots els actors implicats i que tingui com a pilars fonamentals la protecció dels drets laborals de tots els treballadors del sector. Una llei que aporti instruccions clares a les administracions locals en comptes de traslladar el conflicte a aquestes com sembla que pretén fer amb aquest decret que s'aprovarà el dimarts vinent.