Terrassa en Comú porta al Ple Municipal del mes de gener una proposta de resolució per regular la proliferació de les cases d'apostes a la nostra ciutat. Una proposta, que entre els seus principals acords, insta pel que fa al Govern de l'Estat a reformar la Llei General de la Comunicació Audiovisual i la Llei general de publicitat per a fer efectiva la protecció del públic infantil i juvenil, regulant la publicitat de les Cases d'Apostes; a impulsar el Reial Decret de Comunicacions Comercials de les Activitats de Joc i de Joc Responsable amb l'objectiu de restringir la publicitat per a jocs i apostes en línia; a augmentar el tipus aplicable en l'impost sobre activitats del Joc per a les cases d'apostes i de joc en línia destinant els recursos suficients per a fer front als costs dels tractaments de les patologies que se'n deriven del joc d'apostes.

La proposta pel que fa al Govern local, l'insta a redactar un Pla especial urbanístic que estudiï el mapa actual de locals d'apostes a Terrassa i determini els criteris normatius necessaris per regular la seva implantació; través de l'Ordenança de Publicitat, reguli l'eliminació de qualsevol cartelleria del mobiliari urbà o de l'espai públic d'aquest tipus d'establiments: elaborar un programa d'activitats informatives als centres escolars per aprofundir en l'ús que fan els joves dels jocs en línia i d'apostes i en els possibles problemes derivats d'aquest ús, posant en marxa models d'oci i espais de socialització gestionats directament per la joventut; a reforçar la formació de la Policia Local de manera que es familiaritzin amb les infraccions més habituals relacionades amb les apostes i el joc; sol·licitar a les entitats esportives locals i als seus jugadors a col·laborar perquè no s'identifiqui l'esport amb les apostes, posant en marxa campanyes de conscienciació i instar a la creació d'una taxa específica per utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local, que hagi de ser abonada pels establiments que instal·lin pantalles o un altre tipus de dispositius per desenvolupar la seva activitat empresarial amb front directe a la via pública o en línia de façana.

Les cases d'apostes (esportives, pòquer, casino i bingos virtuals) tenen 859.059 usuaris actius segons l'últim informe trimestral de 2018 del «Mercado de Juego del Juego Online», un 21% més que en el mateix període de 2017. Segons el mateix informe fins setembre de 2018, els operadors s'han gastat més de 233 milions d'euros en promocionar-se. És el moment de que les diferents institucions adaptin la normativa a la realitat social, econòmica i tecnològica de l'activitat del joc abans que es converteixi en una xacra sense retorn. Des de fa uns anys ha proliferat la publicitat a televisió, ràdio, premsa escrita, xarxes socials i altres mitjans de comunicació de cases d'apostes a Internet. Unes cases d'apostes que insereixen la seva publicitat en esdeveniments esportius, especialment en les retransmissions esportives i que fins i tot arriben a utilitzar estrelles del futbol per animar els televidents que apostin. Un sistema de joc molt més addictiu, sense pauses, amb bons «gratis» d'entrada, i sobretot amb una immensa inversió en publicitat que representa just els valors contraris a les formes més pausades i tradicionals d'apostar, com la loteria de Nadal, la travessa o els cupons de l'ONCE.

Les cases d'apostes augmenten dia a dia els seus beneficis alhora que deixen a les persones afectades, les famílies i al conjunt de la societat les conseqüències en qualitat de vida i aspectes socials d'aquesta addicció, a més de l'obligació de costejar íntegrament el tractament de les persones a les quals han enganxat. És de justícia, per tant, augmentar la contribució que els beneficis d'aquestes empreses han de fer al conjunt de la societat perquè es pugui tractar de manera eficaç a les persones addictes al joc i perquè es puguin investigar aquests mecanismes i prevenir futures addiccions.

La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Terrassa va aprovar al mes de desembre de 2018 una sèrie d'acords amb l'objectiu d'elaborar campanyes de conscienciació sobre les conseqüències negatives que comporta l'abús de les apostes entre els joves i la conveniència d'apartar d'aquests hàbits nocius, especialment a edats primerenques. Així mateix es va acordar estudiar possibles mesures en l'àmbit municipal i supramunicipal per regular l'obertura de cases d'apostes i joc en les proximitats de centres escolars, instituts, centres juvenils i edificis públics amb alt trànsit de menors d'edat. Tenint en compte la gravetat i risc de la situació, i d'acord amb l'acordat al desembre la present proposta pretén precisar i desenvolupar una sèrie de mesures concretes per acabar amb la problemàtica.

Descàrrega: