Terrassa en Comú ha presentat la segona proposta de resolució que portarà al Ple Municipal del mes de novembre; una proposta per a la reducció de les desigualtats en les activitats extraescolars de les escoles de Terrassa. Quan parlem d'activitats extraescolars ens referim a aquelles activitats organitzades pels mateixos centres educatius que es fan fora de les hores de classe: als descansos de l'hora de dinar o bé després de la jornada escolar ordinària de la tarda. En molts centres s'organitzen conjuntament amb l'AMPA.

A la roda de premsa la regidora Marta Muntanyola ha explicat que "els aprenentatges realitzats en el temps no lectiu, permeten a l'alumnat construir itineraris vitals. Si oferim més i millors oportunitats educatives en tots els temps i espais de la vida escolar, sense exclusions, aconseguirem una millor qualitat educativa i una reducció de les desigualtats entre l'alumnat".

La proposta demana l'elaboració d'un mapa de l'oferta actual d'extraescolars a la nostra ciutat. En l'actualitat a Terrassa "hi ha 54 escoles que ofereixen educació primària; 23 escoles concertades i 31 de públiques, de les quals 12 són d'alta complexitat. Pràcticament en totes les escoles, s'organitzen activitats extraescolars. Això no obstant, existeixen diferències importants tant en el nombre d'extraescolars oferides com en la qualitat i preus. Per exemple, observem que entre els centres d'alta complexitat hi ha escoles que ofereixen 2 extraescolars i d'altres que n'ofereixen 10" ha explicat la regidora Muntanyola segons dades extretes segons consulta el mes de novembre a les pàgines web.

La proposta també demana elaborar un estudi o enquesta que reflecteixi quins són els interessos, les motivacions i les inquietuds de les famílies i dels infants a l'hora d'escollir activitats extraescolars. Així com garantir que tots dels centres de la ciutat, especialment aquells de màxima complexitat, puguin tenir una oferta d'extraescolars mínima i assequible. Finalment, la proposta demana estudiar la possibilitat que les escoles municipals i les entitats esportives pròximes als centres escolars col·laborin en el desenvolupament d'aquestes activitats extraescolars i establir mecanismes per tal de facilitar que es puguin organitzar extraescolars de forma coordinada entre diferents centres pròxims per tal d’augmentar l'oferta global i crear sinergies entre els centres i el seu alumnat..

Volem recordar que en el ple de febrer de 2018 es va aprovar un acord de junta de portaveus que instava al Consell Escolar Municipal a l'adhesió a l'Aliança Educació 360, un programa té el repte de superar un model educatiu centrat exclusivament en les activitats escolars lectives.