Terrassa en Comú ha presentat acord de Junta de Portaveus en suport a les demandes dels convocants de les aturades previstes als CAPs de l'Institut Català de Salut. Pel que fa a l'Ajuntament de Terrassa l'acord demana que manifesti la seva aposta per una sanitat pública i de qualitat, dotant dels increments pressupostaris suficients als proveïdors del CatSalut que donen prestació sanitària a Terrassa, així com treballar perquè les llistes d'espera acompleixin la regulació i els terminis que estipula el Departament de Salut.

Aquests anys de crisi han produït un empitjorament clar i evident de les condicions en les quals els professionals sanitaris atenen a la població, amb menys personal, amb equipaments cada cop més vells, amb salaris reduïts fins a un 30% i amb una càrrega assistencial cada cop més alta, condicionat bàsicament per l'empitjorament del finançament de la sanitat, ja insuficient abans de la crisi. Tot això genera una evident pèrdua de qualitat de la nostra sanitat i unes llistes d'espera totalment inadmissibles que sovint incompleixen els decrets i terminis de referència que garanteixen als usuaris del Sistema Nacional de Salut el temps màxim d'accés a les prestacions sanitàries. Pel que fa a Terrassa, tenim unes llistes d'espera per sobre la mitjana catalana, i que depenent del barri en què visquis i associat al proveïdor del CatSalut que presti el servei poden arribar a ser 3 0 4 vegades superiors, d'una zona a l'altra. Superant, en molts casos, més de 5-6 setmanes el temps per la visita al metge de capçalera. Pel que fa a les llistes d'espera l'acord demana al CatSalut fer públiques les dades actualitzades de llistes d'espera de procediments, de proves diagnòstiques i d'espera per ser visitat a l'atenció primària i als especialistes hospitalaris.

En els pressupostos reduïts d'aquests darrers anys, el pes de l'assignació pressupostària de l'Atenció Primària ha empitjorat, passant d'un 18% del pressupost en Sanitat, a un 16%, quan el que recomanen els experts és que se li assigni un 25% del pressupost sanitari. En aquest context, els metges d'Atenció Primària de l'ICS han dit prou i han convocat, de moment, 5 dies d'aturades a finals de novembre, amb unes reivindicacions que inclouen millores assistencials, increment de personal, recuperació de la pèrdua retributiva i, evidentment un increment important dels pressupostos sanitaris en general i de la primària en particular. La situació als CAPs de la nostra ciutat és molt semblant. La diferència (i per això, de moment, encara no han convocat aturades) és que els treballadors/es de la major part d'aquest CAPs (que pertanyen a Mútua de Terrassa i el Consorci Sanitari de Terrassa) estan negociant un nou conveni laboral (que venç el 31 de desembre) a on estan negociant bona part de les reivindicacions dels seus companys de l'ICS. Tot i això, si les negociacions no donen sortida a les seves demandes, es veuran abocats a una situació similar, aquest cop però, conjuntament amb els seus companys dels hospitals.