El Ple Municipal d'octubre ha aprovat les propostes presentades per TeC, tres acords de Junta de Portaveus i tres propostes de resolució.

Pel que fa a les propostes de resolució per a diagnosticar les necessitats i els recursos/serveis necessaris per a la gent gran de Terrassa i millorar-ne la seva atenció, presentada a iniciativa de TeC conjuntament amb PdeCAT va ver aprovada per unanimitat. A Terrassa tenim un important índex d'envelliment, el 16,25% (dades del 2016), amb més de 35.000 persones majors de 65 anys. Aquestes presenten una taxa de sobre envelliment de majors de 75 anys del 51,5% i del 15% de majors de 85. Cal afegir que el 70% d'aquestes persones viuen en habitatges amb problemes d'accessibilitat. Ara bé, les projeccions demogràfiques preveuen un creixement progressiu d'aquest percentatge, a un ritme aproximat d'una dècima percentual cada any. Aquesta tendència farà que l'augment es concentri en la franja de població de 75 a 79 anys i, finalment, que el 2030 el 8,3% (aproximadament) de la població tingui 80 anys i més. Per tant, tot fa preveure que els serveis necessaris per a aquestes persones experimentaran un creixement de la seva demanda, i és per aquest motiu que l'Ajuntament de Terrassa ha de prendre mesures urgents i planificades per entomar el repte de l'envelliment. La diagnosi sobre les residències i la previsió de les places és un pas més en aquesta estratègia àmplia per a la nostra ciutat.

La segona proposta, presentada conjuntament amb la CUP, de suport a la campanya a la campanya votxtothom per al dret de totes les persones residents a la ciutat en les eleccions municipals de 2019. A Terrassa hi ha prop de 19.000 estrangers no comunitaris sense dret a vot. I hi ha gairebé 3000 persones que tenen dret a vot mitjançant conveni que per poder exercir el seu dret primer han de realitzar els tràmits de registre corresponent.

La tercera proposta presentada conjuntament amb el PdeCAT perquè el Tribunal Suprem executi la sentència referent a l’Impost d’actes jurídics documentats va ser aprovada per unanimitat. Una proposta on vam sumar l'acord 2 on s'insta al govern del President Pedro Sánchez a modificar la normativa per deixar clar que les despeses de constitució de les hipoteques els han de pagar els bancs, i que per això sigui possible es modifiqui la legislació vigent.

Pel que fa als acords es van aprovar els tres presentats; en suport als actes del 80è aniversari del comiat de les Brigades Internacionals; per donar suport a la proposta d'augmentar el salari mínim interprofessional a 900€ per l'any 2019 i per instar el Departament d’Ensenyament a aturar els treballs d’elaboració i aprovació del Decret de menjadors.