El Casal Cívic de Sant Pere va acollir dimarts 23 d'octubre la 17a Audiència Ciutadana de TeC on les regidores de TeC van compartir amb un nodrit nombre de veïns i veïnes algunes de les propostes que estan treballant des de l'oposició i van poder recollir les inquietuds i propostes dels assistents.

La conversa es va centrar en 5 temes claus per a la nostra ciutat: la percepció que Terrassa està apostant per grans superfícies comercials. Una aposta que provoca la pèrdua del comerç de proximitat. El portaveu de TeC, Xavi Matilla, va explicar als assistents la proposta per al foment del comerç de proximitat a tots els barris de Terrassa que es va presentar l'any 2016 que demanava constituir una "borsa de locals accessibles" en àrees prioritàries de foment del petit comerç i la constitució d'un equip tècnic que assessori iniciatives i gestioni una línia d'ajudes econòmiques per a les iniciatives comercials que vulguin establir-se en alguna de les àrees prioritàries. Pel que fa al segon tema, els assistents van expressar les seves inquietuds en el model de mobilitat de la nostra ciutat, demanant un model més saludable que pugui garantir el dret a la mobilitat de totes les persones. Les regidores van explicar que les polítiques tenen un objectiu clar, garantir l'accessibilitat de totes, per tant hem de garantir-la en determinats espais on hi ha serveis específics. També van poder exposar el problema de l'espai públic que té problemes de conservació, manteniment generant dificultats a la convivència. Els veïns i veïnes van explicar al Grup Municipal la necessitat d'abordar de forma urgent les necessitats i les problemàtiques actuals de la gent gran. En aquest punt el regidor Xavi Martínez va explicar la proposta que portem al Ple Municipal del mes d'octubre per a diagnosticar les necessitats i els recursos/serveis necessaris per a la gent gran de Terrassa i millorar la seva atenció. Finalment es va tractar el problema la manca de solució al problema de la neteja, on les assistents van poder comentar com afecta el seu barri. En aquest punt les regidores van voler explicar les accions de TeC a la proposta d'ordenances fiscals i pressupostos de l'equip de govern.

Una conversa molt profitosa amb els veïns i veïnes del barri de Sant Pere sobre els problemes i els reptes per una Terrassa amb futur.