En relació a la proposta d'Ordenances Fiscals (OOFF) i Pressupostos que ha presentat l'equip de govern del PSC, des de Terrassa en Comú hem proposat una sèrie d'accions puntuals d'acord amb els següents criteris:

- Compliment de compromisos. Existeixen una sèrie de compromisos polítics per aquest mandat que l'equip del PSC ha adoptat i que no apareixen en la seva proposta. Creiem que és inacceptable que els compromisos i les obligacions no es compleixin i per tant demanem una qüestió òbvia que és el seu compliment abans que aquest mandat finalitzi. Ens referim a propostes aprovades pel Ple, com la MP per obtenir 30% hpp en sòl urbà consolidat o projectes clau de mandat com l'Anella verda o propostes d'inversió plurianual com el Parc de la República que l'equip de govern ha eliminat de manera sorpresiva. Fets que constaten la manca de projecte i de criteri polític del PSC i el seu rumb erràtic, que no podem acceptar per què és la ciutat la que és perjudicada.

- Rectificació d'erros polítics. Creiem que la proposta de pujada de la taxa de residus és un error polític que demostra la incapacitat del sr. Vega i el seu equip de govern per interpretar adequadament quines són les seves responsabilitats polítiques en els problemes i sobretot quines han de ser les solucions. El problema del servei de neteja no és només econòmic, és de gestió política. Demanem modèstia a l'equip de govern i que accepti que ha de millorar la gestió del servei abans de demanar més esforç ciutadà i que ha de complir amb els acords aprovats en el ple del mes de setembre. Rectificar és de savis.

- Enfoc estratègic de les actuacions. Una vegada més la proposta de pressupostos és un exercici comptable i de repartiment de recursos amb lògica clientelar per la ciutat. Es destina una quantitat important a millora espai públic però sense cap tipus d'intencionalitat estratègica. Proposem donar continuïtat al Programa d'inversions «Connectivitat Urbana» que TeC va proposar l'any passat i que s'està portant a terme. Es tractat d'actuar en determinats espais que funcionen com a barreres urbanes per millorar la connectivitat física i funcional entre els barris que ara queden separats.

- Equilibri territorial. Les desigualtats creixents a Terrassa haurien de ser un dels temes centrals de les polítiques municipals. Les desigualtats es manifesten en bona mesura entre barris i territoris de la ciutat. L'existència de greus casos de segregació escolar a Terrassa és un dels casos més punyents i que s'hauria d'abordar de manera prioritària i decidida. Malauradament l'equip de govern, dels 3Meur de nous recursos disponibles només proposa destinar 100.000 al problema de la segregació escolar. Demanem que s'incrementi aquesta xifra a 400.000€ destinades a accions que considerem urgents.

- Ciutat feminista. Terrassa s'ha autoanomenat ciutat feminista però encara té molt recorregut per ser-ho veritablement. Una vegada més considerem que la proposta del PSC és tímida i incorpora poques mesures efectives. Reclamem una sèrie de mesures amb la voluntat de portar a terme accions concretes i efectives més enllà del simbolisme.

Creiem que són propostes sensates, que intenten aportar modestament millores puntuals que des d'un punt de vista econòmic són perfectament factibles. Esperem que el Sr. Vega no adopti enrocaments polítics, propis d'estratègia partidista i accepti incorporar les mesures que creiem milloren l'exercici de la política municipal i aporten millores concretes a la ciutat.