Des del grup municipal de Terrassa en Comú volem manifestar la necessitat de continuar avançat per assolir unes ordenances fiscals més justes i progressives malgrat les limitacions competencials en què es troben els ajuntaments. Estem convençuts que Terrassa té una fiscalitat que ofereix molt marge per avançar en propostes fiscals més justes i progressives. Per altra banda, volem remarcar que el sentit social dels impostos requereix sempre una gestió pública d'aquests molt exigent, ben orientada a objectius concrets, transparent i eficient. Lamentablement ens trobem amb un equip de govern que no té projecte, que actua de manera arbitrària i que ha fet una gestió política durant aquest mandat del tot ineficient.

L'equip de govern del PSC ha presentat al conjunt de grups de l'oposició una proposta d'ordenances fiscals i pressupostos per l'any 2019. Aquesta proposta incorpora una important pujada de la taxa de residus que es concreta en un augment del 6% en la taxa residencial i un augment del 3% en la taxa comercial. Una pujada que considerem inacceptable si tenim en compte la pèssima gestió política que ha fet el PSC en la recollida de residus i la neteja a la ciutat.

Considerem que la important pujada de la taxa de residus que pretén l'equip de govern és un despropòsit quan la incapacitat de gestionar el servei ha estat més que evident i el mateix ple d'aquest Ajuntament ha reprovat aquesta gestió amb la unanimitat de tots els partits.

També aprofitem la inacceptable proposta de pujada de la taxa de residus per exigir que s'executin el més aviat possible els acords aprovats en aquest mateix Ple extraordinari de residus i la necessitat urgent d'aplicar polítiques concretes que permetin a l'empresa municipal ECO-EQUIP oferir el servei de manera adequada i ajustada a les necessitats actuals de la ciutat. Demanem a l'equip de govern que la dotació econòmica necessària per ampliar la capacitat d'ECO-EQUIP surti d'altres partides pressupostàries i no de les butxaques dels ciutadans i ciutadanes de Terrassa.