L'Ajuntament de Terrassa i Mina han arribat a un acord per facilitar el traspàs del servei d'aigua a la nova empresa pública EPEL Terrassa Cicle de l'Aigua.

L'acord, que s'emmarca estrictament en el procés de traspàs, es fonamenta en el compromís per part de Mina en desistir en la judicialització del procés i col·laborar lleialment en el traspàs del servei i per part de l'Ajuntament en el compromís d'analitzar l'ús de béns i serveis dels quals Mina disposa, i que poden ser d'interès per la EPEL a l'hora d'assumir la gestió del servei, com pot ser el lloguer de les actuals oficines i les aplicacions informàtiques o l'adquisició de l'aigua dels pous propietat de Mina. Per tant, no és cert que s'hagi arribat a un acord de gestió mixta (público-privada) com publiquen alguns mitjans.


Des de Terrassa en Comú creiem que és una bona notícia que repercutirà en el benefici de tota la ciutat. Celebrem que finalment Mina després d'haver negat durant els últims 3 anys la titularitat pública del servei per part de l'Ajuntament, hagi reconegut la decisió de municipalitzar el servei per part de l'Ajuntament de Terrassa, assumeixi que la gestió de l'aigua serà 100% pública i estigui disposada a desistir de la via judicial i a col·laborar lleialment en el traspàs del servei.