El Ple Municipal del mes de setembre ha aprovat les propostes presentades per TeC, dos acords de Junta de Portaveus i una proposta de resolució.

Pel que fa als acords de Junta de portaveus, el primer demana  que l'Ajuntament de Terrassa s'adhereixi al manifest que demana a l'Acadèmia sueca modificar les seves normes i atorgar a Federico García Lorca el Premi Nobel de literatura a títol pòstum. Un acord al qual s'hi han sumat tots els grups municipals. El segon acord presentat per TeC de condemna a la devolució exprés de 116 persones el passat 22 d'agost a Ceuta ha estat aprovat.

Pel que fa a la proposta de resolució sobre la feminització de l'esport i de l'activitat física a la nostra ciutat ha estat aprovada per unanimitat. Existeixen diferències de gènere en la pràctica esportiva entre homes i dones. Segons l'enquesta "Hàbits esportius de la població adulta de Barcelona (2017)" el 69,2% de les dones fan exercici enfront del 74,4% dels homes.  “Segons les dades, tot i que les dones realitzen menys exercici físic que els homes, la ciutat no desenvolupa unes polítiques per tal de combatre aquesta desigualtat, sinó que agreugem aquesta discriminació dedicant el 79% del pressupost municipal a l'activitat esportiva dels homes, segons el mateix servei. Davant aquesta greu situació, cal posar en marxa una sèrie de mesures urgents per revertir la situació de desigualtat” ha explicat la regidora Rius. “L'esport és una eina per la transmissió de valors amb la finalitat de superar prejudicis i estereotips socials que limiten la pràctica esportiva de les dones i dels homes a l'hora de desenvolupar tot el seu potencial individualÉs important fer un canvi en el rumb de les polítiques municipals per fer polítiques de promoció de l'esport entre les dones" ha afegit Rius.

El Ple també ha aprovat, amb els vots a favor de tots els acords per part de TeC, ERC-MES, PdeCAT i CUP, la proposta presentada pel Parlament Ciutadà per a una major participació de la ciutadania en els afers institucionals, una moció aprovada a la segona edició del Parlament Ciutadà el passat 21 d'abril. “Des de TeC veiem important que es faci la revisió del Rom i s'actualitzi perquè s'ha quedat obsolet en algunes coses i cal obrir les institucions i fer-les més participatives. (…) Esperem que aquest procés compleixi el calendari i s'aprovi el nou ROM en aquesta candidatura i no es dilati més en el temps” ha explicat la regidora Marta Muntanyola a la seva primera intervenció.