Terrassa en Comú ha presentat acord de Junta de Portaveus de condemna a la devolució exprés de 116 persones el passat 22 d'agost a Ceuta.

Un acord que demana que es respectin les disposicions del Dret Internacional, en particular el Conveni de Ginebra relatiu a les persones refugiades del qual Espanya és signant. Així com exigir al govern de PSOE la suspensió de la signatura i l'aplicació dels acords de retorn i readmissió amb països ï que no respectin els drets humans. Un acord que demana vies legals i segures a les per persones de totes les edats en el trànsit, i exigim que es garanteixin els seus drets en els països d'acollida, evitant l'explotació, els abusos, la violència i el tràfic de persones. I l'establiment de polítiques d'acollida dignes i efectives i que els governs, tant de l'estat com de la Generalitat transfereixin una partida suficient als Ajuntaments perquè les persones refugiades tinguin garantit un procediment d'acollida digne que permeti la seva inclusió social i laboral.

El passat 22 d'agost es va produir a Ceuta una altra devolució de 116 persones per part de les forces de seguretat de l'Estat Espanyol a territori marroquí. Aquesta devolució es va produir després de menys de 24 hores que les persones entressin a territori espanyol i segons el Ministeri de l'Interior mitjançant l'aplicació de l'Acord de Readmissió entre el Regne d'Espanya i el Regne de Marroc firmat el 1992.

Les devolucions accelerades i exprés impedeixen la identificació adequada de les persones i la detecció d'aquelles en situació d'especial vulnerabilitat, com ara menors, víctimes de tràfic de persones o aquelles persones que necessiten protecció internacional i per tant suposen una vulneració de drets humans.

El Marroc és un país que no garanteix el respecte als drets humans tal com documenta el Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura del Consell d'Europa en el seu informe de visita a Espanya el 2014, on es denuncia l'existència d'un greu risc per a la vida i integritat física de persones migrants al Marroc i insta a les autoritats espanyoles a aturar les devolucions a aquest país.
En especial les persones subsaharianes al Marroc són víctimes de tractes inhumans i degradants fet que suposa que el Marroc no pot ser considerat un país segur i que i per tant es vulnera el principi de no devolució recollit en l'art. 33 de la Convenció de Ginebra i pilar fonamental sobre el qual s'assenta el dret d'asil.

Foto: Acció-protesta a la plaza del Castillo d' Iruñea