Terrassa en Comú ha presentat proposta de resolució per a la feminització de l'esport o l'activitat física a Terrassa. Una proposta que demana afirmar el compromís de l'Ajuntament de Terrassa perquè la pràctica esportiva i l'activitat física a la nostra ciutat siguin paritàries, destinant els recursos al finançament de les entitats, en les activitats que promou l'Ajuntament de forma paritària.

Existeixen diferències de gènere en la pràctica esportiva entre homes i dones. Segons l'enquesta "Hàbits esportius de la població adulta de Barcelona (2017)" el 69,2% de les dones fan exercici enfront del 74,4 % dels homes. Aquest informe, ressalta un notable increment de la pràctica esportiva de 16 punts en quatre anys. No obstant, i segons el Consell Català de l'Esport hi ha una diferència del 10% entre nois (78%) i noies (68%) menors de 16 anys que a mesura que es fan grans, disminueix i, a partir de 65 anys, sovint es dóna el cas que practiquen esport més les dones que els homes. També existeix un gradient segons posició socioeconòmica en la qual mentre que el 67,6% de les persones amb estudis universitaris practiquen esport, tan sols el 22% dels que compten amb estudis de primària ho fan.

Segons les dades, tot i que les dones realitzen menys exercici físic que els homes, la ciutat no desenvolupa unes polítiques per tal de combatre aquesta desigualtat, sinó que agreugem aquesta discriminació dedicant el 79% del pressupost municipal a l'activitat esportiva dels homes, segons el mateix servei. Davant aquesta greu situació, cal posar en marxa una sèrie de mesures urgents per revertir la situació de desigualtat. A la proposta adjunta podeu llegir el resum de les dades més rellevants.

La proposta demana que s'elaborin informes anuals que monitorin l'evolució dels recursos destinats i dels recursos destinats així com elaborar, en un màxim de 6 mesos, un informe de necessitats amb les entitats esportives de la ciutat que ofereixen activitats més feminitzades. De cara a fomentar la feminització de l'activitat física el quart acord demana iniciar un programa d'activitat física en dones amb la participació del Servei de Salut i comunitat i el Servei d'esports. I el cinquè demana estudiar la possibilitat de realitzar sessions cardiovasculars (ioga, zumba, pilates, marxa nòrdica, etc) gratuïtes o de baix cost en els parcs i/o en les instal·lacions esportives públiques de la ciutat. Pel que fa a les prioritzacions per a la concessió d'ajuts a les entitats esportives de la ciutat, la proposta demana introduir criteris que es valorin tant el nombre de dones usuàries dels serveis com les actuacions concretes que prevegi portar a terme l'entitat entre els criteris. Finalment demanem elaborar un decàleg de bones pràctiques a les quals les entitats del sistema esportiu i les entitats organitzadores d'esdeveniments esportius es puguin adherir i fer-les visibles.

Per tal d'avaluar les necessitats en la pràctica esportiva i de l'activitat física, el març de 2017 el Ple va aprovar una resolució de TeC per la promoció i visualització de l'esport femení en la que s'acordava entre altres coses, realitzar una enquesta sobre hàbits esportius de les dones de la ciutat i incorporar-ne els seus resultats als futurs plans d'equipaments esportius i a les diferents accions de promoció de l'esport de la ciutat amb especial atenció a aquelles dirigides a nenes i joves. Això no obstant, 18 mesos més tard no s'ha implementat cap dels acords aprovats i per aquesta raó s'utilitzen les dades d'enquestes a Barcelona o Catalunya. És per aquest motiu que demana que en un termini màxim de 6 mesos es faci efectiva.


L'esport és una eina per la transmissió de valors amb la finalitat de superar prejudicis i estereotips socials que limiten la pràctica esportiva de les dones i dels homes a l'hora de desenvolupar tot el seu potencial individual. "És important fer un canvi en el rumb de les polítiques municipals per fer polítiques de promoció de l esport entre les dones" ha explicat Anna Rius a la roda de premsa.