Dimarts 18 de setembre se celebrarà el Ple extraordinari de residus a proposta de TeC i ERC-MES. El Ple debatrà una única proposta de resolució que ha estat treballada amb el màxim consens pel grups de l'oposició, incorporant accions propositives a un acord únic:

-Reprovació de la gestió que ha fet l'equip de govern del servei de neteja i recollida de residus de la ciutat de Terrassa durant el present mandat i la implementació per mandat plenari de mesures correctives immediates per a revertir la situació i fiscalitzar l'evolució futura, consistent en:

  • Transmissió de les actuals tasques desenvolupades per la Taula de Residus de Terrassa a un nou Observatori de Residus de Terrassa que amplii les seves atribucionsm autonomia i mitjans propis com a organisme de participació ciutadana. Aquest nou Observatori de residus requerirà de la redacció amb el menor temps possible d'un reglament propi, que entre d'altres estableixi les obligacions de l'executiu municipal i l'empresa Eco- equip a l'hora de donar resposta i transparència a la seva tasca en la gestió dels residus de la ciutat.

  • Presentar abans d'un mes la proposta de Contracte programa per Eco-equip a l'actual Taula de Residus i la Comissió informativa de l'Àrea de Territori.

  • Definir un protocol de contractació per la gerència de l'empresa, que incorporin criteris de transparència i professionalització del càrrec.

  • Presentació justificada del Projecte d'Ordenances Fiscals 2019, justificant la concreció i adequació dels diferents impostos, taxes i preus públics al projecte de pressupostos 2019 i el seu projecte d'aplicació, concretament en la gestió de residus municipals.