El darrer Ple municipal d'aquest curs ha aprovat les dues propostes presentades per Terrassa en Comú.

L'acord de Junta de Portaveus per a donar suport a la campanya de la PAH per demanar al President de la Generalitat i al President del Govern recuperar la Llei 24/2015 ha estat aprovat pel Ple. Un acord que demana que l'Ajuntament de Terrassa es manifesti a favor de la recuperació de la Llei 24/2015 i exigeixi l'aplicació immediata de tots els seus articles. Una llei que va ser impulsada des de La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, l'Aliança contra la Pobresa Energètica i l'Observatori DESC amb grans suports socials i que va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya el juliol de 2015.

Pel que fa a la proposta de resolució centrada en la implementació d'una bústia ètica i de bon govern segura, anònima i independent per comunicar possibles denúncies de corrupció i males pràctiques a l'Ajuntament de Terrassa que hauria d'entrar en funcionament el gener de 2019 ha estat aprovada per unanimitat.

La proposta presentada demana que la bústia ha de ser un canal segur de participació electrònica que sigui garantia de confidencialitat i que actuï com a espai de comunicació per ciutadans o servidors públics que vulguin transmetre informacions susceptibles d'atemptar contra el bon govern, els principis ètics o el règim jurídic vigent. Una bústia ètica que farà servir la distribució de programari Global Leaks i la xarxa TOR com a garanties d'anonimat, traçabilitat i justificant de recepció. Una bústia que ha de ser una garantia de confidencialitat i d'indemnitat del comunicador, ja que la Bústia ha de garantir en tot moment la confidencialitat i la persona alertadora té el dret de protecció eficaç de la seva identitat i integritat laboral. La Comissió Europea, conscient de la necessitat d' elevar la protecció jurídica contra els alertadors, figura indispensable en la lluita contra la corrupció, ha elaborat una proposta de llei que estableix la necessitat de disposar de canals segurs de notificació tant dins de les organitzacions com de les autoritats públiques. Una nova llei que farà que nova llei farà que l’actual llei espanyola ja no sigui vigent.

Un Ple que ha donat llum verda al pressupost, a la nova ordenança que regula el servei d'aigua així com al reglament de l'Observatori de l'Aigua. Tres passos necessaris per quan el desembre d'enguany entri en funcionament l'Entitat Pública Empresarial Local Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL. L'ordenança manté les quotes de l'any 2014, per aconseguir garantir el nivell d'ingressos necessaris per a la prestació del servei i alhora iniciar-lo sense canvis. El ple de juliol també ha acordat establir, a més de la figura de portaveu de grup municipal amb dedicació completa, la de dedicació parcial. Una modificació del dictamen existent que ha estat aprovat amb els vots a favor de PSC, TeC, ERC, PdeCAT i CUP.