El portaveu del Govern i del grup municipal del PSC, Amadeu Aguado, i el portaveu del grup municipal de Terrassa en Comú, Xavier Matilla, han informat a la Junta de Portaveus de l’evolució dels estudis que ha impulsat la Comissió d’Estratègia de Ciutat, constituïda el passat mes de febrer i integrada per l’alcalde, Alfredo Vega, i els portaveus dels dos grups municipals.

L’equilibri territorial i la lluita contra les desigualtats són el fil conductor en què s'estructura el treball de la Comissió. Un treball que s'ha centrat en tres eixos: el social, el físic i l’econòmic, i es fonamenta en l’elaboració de les dades per a poder planificar adequadament les polítiques actuals i futures de la ciutat. Els dos portaveus han explicat que en aquests moments s’estan acabant de redactar els quatre estudis que constituiran el gruix documental del treball de la Comissió. Els quatre estudis són els següents:

  • Estudi de vulnerabilitat urbana a Terrassa. Se centra en les condicions socials, econòmiques, laborals i d’habitabilitat de les llars de la ciutat per determinar el grau de vulnerabilitat de les famílies.

  • Estudi dels buits urbans. Aquest estudi identifica, quantifica i categoritza quins són els diversos “buits urbans” (solars i locals) que hi ha en aquests moments a Terrassa. per tal de conèixer quines són les seves capacitats i potencials.

  • Estudi de l’estat d’execució del POUM. Aquest document exposa quin és el nivell de desenvolupament dels diferents sectors previstos pel POUM vigent.

  • Estudi del sòl industrial. Analitza la disponibilitat (localització, característiques i estat) de sòl industrial actualment a la ciutat.


La Comissió s’ha fixat com a objectiu presentar un document de síntesi, amb les conclusions, a l’octubre. Aquest document servirà com a punt de partida d’un procés de reflexió obert a grups polítics, entitats i ciutadania en general, que es durà a terme al llarg de novembre, segons els terminis previstos.