Terrassa en Comú ha presentat Acord de Junta de Portaveus per a donar suport a la campanya de la PAH per demanar al President de la Generalitat i al President del Govern recuperar la Llei 24/2015. Donat el canvi que s'han produït al Govern central, creiem que ha arribat el moment de retirar el recurs d'inconstitucionalitat a l'única Llei que garanteix el
dret a un habitatge digne.

Un acord que demana que l'Ajuntament de Terrassa es manifesti a favor de la recuperació de la Llei 24/2015 i exigeixi l'aplicació immediata de tots els seus articles. Una llei que va ser impulsada des de La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, l'Aliança contra la Pobresa Energètica i l'Observatori DESC amb grans suports socials i que va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya el juliol de 2015.

L'acord també demana al President del Govern la retirada immediata del recurs d'inconstitucionalitat que va interposar el PP el maig de 2016. Davant de l'emergència habitacional és urgent retirar el recurs que manté la suspensió d'alguns articles de la Llei 24/2015, la Llei més garantista a Europa en matèria d'Habitatge.

Finalment demanem al President de la Generalitat que inclogui a la seva agenda la recuperació de la Llei 24/2015, que hauria de ser una de les màximes prioritats per a la majoria dels catalans i catalanes.

En aquests moments a Catalunya continua havent-hi diàriament 43 desnonaments, el 65% dels quals són de lloguer, segueixen els d'hipoteca i augmenten els de famílies que accedeixen precàriament a habitatges buits. Els bancs i grans tenidors d'habitatge no garanteixen el reallotjament ni ofereixen lloguers socials, mentre patim una greu carència de parc públic d'habitatge per a combatre l'emergència i l'emancipació dels joves, com ho demostra la ineficiència de les Taules d'emergència, que no compleixen la seva funció i acumulen casos amb llistes d'espera de més de 6 mesos.