El Ple Municipal del mes de juny ha aprovat l'acord de Junta de Portaveus per instar l'alcalde a demanar en nom de l'Ajuntament de Terrassa la immediata derogació de la LRSAL i les propostes de resolució presentades per Terrassa En Comú.

La primera de les propostes en suport a l'aprenentatge de les llengües a la nostra ciutat. La proposta demana la introducció de 6 hores a la setmana d'un auxiliar de conversa nadiu de parla anglesa a tots els instituts públics d'ESO i Batxillerat de Terrassa. Un auxiliar que donarà suport al professor/a titular, treballant per afavorir la pràctica de la llengua oral i reforçant el nivell de l'alumnat. Així com dur a terme una prova pilot, el juliol del 2019, organitzant a un districte de la ciutat i dins els mateixos centres educatius o en equipaments municipals del barri, cursos intensius d'anglès (80h) durant el mes de juliol, gratuïts pels participants, per 60 alumnes de batxillerat dels centres de més complexitat de la ciutat. El darrer acord més estructural demana estudiar la viabilitat de poder crear, a mig-llarg termini, una Escola Municipal d'Idiomes a la nostra ciutat. La proposta ha estat aprovada amb els vots a favor de PSC, TeC

La segona de les propostes presentada pels grups municipals de TeC, ERC-MES, CUP i PDeCAT,
per afavorir els processos d'acollida, inclusió i garantia de drets de les persones migrades residents a Terrassa. Una proposta, presentada a petició de Col·lectiu Terrassa sense Murs. Una proposta apel·lant a la responsabilitat de la ciutat adquirida arran de la signatura de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat,

La tercera de les propostes, en aquest cas presentada conjuntament amb PSC, TeC, d'ERC-MES, PDeCAT, CUP i PP a petició de l'Associació de Veïns de Ca n'Anglada centrada en la creació d'una taula de treball sobre el futur de Ca n'Anglada en el marc del Consell del Districte 2. Una proposta que demana que s'executi de forma immediata el Projecte de Futur Ca n'Anglada 2030 i la creació d'una taula de treball específica oberta a totes les entitats i col·lectius del barri que ha de comptar amb la participació dels grups polítics amb representació al consistori i personal tècnic de les diferents àrees de l'Ajuntament.

Unes propostes per fer de Terrassa una ciutat oberta al món, més confortable i acollidora.