Dimarts 19 de juny de 2018 vam assistir a una reunió, a la que ens havia convocat el Tinent d'alcalde el Sr. Marc Armengol per discutir les esmenes que els diversos grups municipals havíem presentat al Pla de prevenció i gestió de Residus 2018-2023. A la reunió  vam assistir els grups de Terrassa en Comú, ERC - MES, PDeCAT i CUP i es van absentar els grups del PP i Cs.

Celebrem que per fi s'hagi redactat aquest document que venim reclamant des d' inici de mandat. I creiem, i així ho vam manifestar els grups de l'opsició assistents, que el contingut del Pla és adequat i valorem molt positivament el treball que ha fet la Taula de Residus en l'elaboració de propostes que s'han incorporat al pla, i en la que participem els grups municipals.

Tanmateix, vam manifestar els nostres dubtes respecte com es pensa realitzar l'execució d'un pla molt ambiciós i exigent. El Pla té un pressupost total de 21.677.659€, que significa una mitja anual de 1.667.512,23€. Si a aquesta xifra li sumem les aportacions de l'Ajuntament per a inversions previstes d'Eco-Equip en el període 2019-2023 resulta un pressupost total del Pla de gairebé  40 Meur .El 70-80% d'aquest de les accions del Pla estan vinculades a la gestió de residus, que com sabem, a la nostra ciutat es fa mitjançant l'empresa pública Eco-Equip.

Un dels mals endèmics del mal funcionament i descontrol d'Eco-Equip és que no existeix un marc de relació contractual entre l'empresa i el titular del servei que és l'Ajuntament, que permeti establir objectius i compromisos concrets i defineixi alhora mecanismes de seguiment i control. Per aquest motiu alguns grups municipals portem demanant des d'inici de mandat la necessitat urgent d'establir un marc de relació entre Eco-Equip i l'Ajuntament a través d'un contracte-programa per tal de tenir la màxima transparència, control i eficiència del servei.

Creiem que aquesta era i és una necessitat urgent absolutament necessària per articular i garantir l'execució de les accions contemplades en el Pla. Doncs bé, l'equip de govern ens ha presentat el Pla de residus per a la seva aprovació al Ple Municipal del mes de juliol sense tenir els deures fets, és a dir, sense acompanyar el pla del contracte programa per a la gestió dels residus (part substancial de pla) que defineixi el model de gestió de residus que volem per a la nostra ciutat, per tal d'evitar seguir posant pegats sense saber cap a on volem caminar, una visió compartida pel mateix gerent d'eco-Equip.

Donada aquesta situació els grups de TeC i ERC - MES manifestem que votarem en contra del pla de residus, si abans de la seva aprovació no se'ns presenta una proposta de contracte programa per part de l'equip de govern, que defineixi el model de gestió de residus pels pròxim anys i els mecanismes de transparència, control i eficiència contemplats. A la reunió vam acordar que s'aplaçava l'aprovació del pla al mes de setembre i que tindríem a sobre la taula, prèviament, una proposta de contracte-programa. Contemplar el contracte-programa com una acció més del pla, que es desenvoluparà després de la seva aprovació creiem que suposa començar amb molt mal peu, sense tenir els deures fets i posant pegats en la gestió de residus, tal com ens hem trobat durant tot aquest mandat.

Grups Muncipals de Terrassa en Comú (TeC) i Esquerra Repúblicana de Catalunya - MES (ERC- MES)