Dilluns 18 de juny l'Ajuntament de Barcelona va aprovar inicialment la Modificació de planejament que estableix l'obligació de destinar el 30% del sostre dels edificis de nova construcció o sotmesos a rehabilitació integral a habitatges de protecció oficial. Una mesura clau que estableix un nou paradigma de les polítiques públiques d'habitatge, ja que ha de permetre disposar d'habitatge social a tots els barris de la ciutat i sense haver de recórrer a noves urbanitzacions.

El passat mes d'abril el Ple Municipal de Terrassa va aprovar una proposta presentada per Terrassa en Comú amb un conjunt de mesures per ampliar parc habitatges públics de lloguer i evitar que la bombolla continuï creixent, entre les quals s'incloïa la mateixa mesura aprovada ahir a Barcelona. És per aquest motiu que des de Terrassa en Comú instem a l'equip de govern de l'Ajuntament de Terrassa que d'acord amb el que va aprovar el Ple el passat mes d'abril es posi a treballar immediatament en la redacció i aprovació de la modificació de planejament que ha de fer efectiva una mesura molt important per avançar en el dret de l'accés a l'habitatge a la ciutat de Terrassa.

No oblidem que les dificultats per poder accedir a un habitatge digne continua sent un dels principals problemes metropolitans que afecta moltes famílies de Terrassa. El problema s'està fent encara més greu a causa d'una nova bombolla immobiliària ara vinculada als preus de lloguer. I que calen mesures urgents i efectives per revertir la situació.

Tenim les eines, l'oportunitat i exigim la voluntat política per buscar propostes diferents per crear una ciutat on totes puguem viure en condicions de benestar, amb garanties d'accés a l'habitatge dignes.