Terrassa En Comú ha fet roda de premsa per presentar l'acord de Junta de Portaveus que portarà al Ple del mes de juny per instar l'alcalde a demanar en nom de l'Ajuntament de Terrassa la immediata derogació de la LRSAL. “Demanem que en un tema tan transcendental com aquest, l'alcalde es manifesti públicament, cosa que fins ara no ha fet. L'Ajuntament de Terrassa és un dels més importants de Catalunya i hauria de ser un dels que pressioni i posi aquest tema sobre la taula” ha comentat el regidor de TeC, Xavi Martínez.

Ara fa quasi dos anys, a la Junta de Portaveus d'octubre de 2016 Terrassa en Comú va presentar un acord de junta de portaveus per donar suport a la proposició de Llei per derogar la Llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL), més coneguda com a Llei Montoro. Una llei que ha suposat una retallada competencial sense precedents i una important reculada sobre els serveis que presten les corporacions locals i un greu atac a l’autonomia municipal. L'acord d'octubre de 2016 va ser aprovat per majoria, amb els vots a favor de Tec, PSC, ERC i CUP (20), els vots en contra de PP i C’s (4) i l’abstenció de CIU (3).

Un dels suposats objectius de la LRSAL consistia a “garantir un control financer i pressupostari més rigorós i afavorir la iniciativa econòmica privada evitant intervencions administratives desproporcionades”.Un objectiu sense sentit des del mateix moment en que es va formular. Només cal conèixer algunes dades per entendre la dimensió de la retallada i les conseqüències que ja ha tingut aquesta llei en els serveis públics locals. Els Governs locals del conjunt de l'Estat suposen un percentatge de deute públic gairebé insignificant, sent menys del 5% del total. Pel que fa al dèficit de les administracions públiques, les corporacions locals van tancar 2014 amb un superàvit en els seus comptes públics del 0,5% del PIB. Aquesta situació es va repetir en 2015 amb un superàvit del 0,44%, enfront del dèficit de l'1,66% de les autonomies i del 2,15% de l'Administració central.

L'actual mandat, els dos alcaldes que han estat al davant el govern municipal s'han manifestat de forma reiterada en contra de la LRSAL, demanant la seva derogació per l'estrangulament i la falta de llibertat per poder gastar els diners en allò que la ciutat necessita, fent bandera de les injustícies d'aquestes amb els ajuntaments.

Descàrrega: