El Ple Municipal ha aprovat les dues de les propostes de resolució que hem presentat en aquest ple, una presentada en solitari i una amb el grup municipal de C's. Un Ple que ha constituït el consell d'administració de l'empresa pública de l'entitat “Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL”. Amb normalitat, rigor i passos ferms avancem cap a la municipalització de l'aigua.

La prinera de les propostes per agilitzar i fixar terminis per a la construcció d'un equipament municipal al Districte 3 que ve motivada per les necessitats que les entitats del Districte  ens han mostrat. El Districte 3 estava format fins fa uns mesos per 8 barris i tenia una població de 33.279 habitants. Amb la creació del nou Districte 7, per part de l'equip de govern, el Districte 3 ha perdut els barris de Les Fonts i Can Parellada i actualment té una població de 24.664 habitants. L'equipament cívic del districte és el Centre Cívic Alcalde Morera, un equipament que no pot donar cobertura a les necessitats de les entitats del districte ni a les necessitats dels serveis municipals que allà s'ubiquen. Aquest fet exemplifica la impossibilitat del centre cívic de donar cobertura a totes les necessitats de les diferents entitats i posa de relleu la necessitat d'un nou equipament dissenyat amb la col·laboració de les entitats del districte perquè doni resposta a les seves necessitats. La proposta ha estat aprovada amb els vots a favor de TeC, PSC, CUP, Ciutadans i PDeCAT. 

La segona de les propostes, presentada juntament amb ERC-MES i Cs per una petició dels pares de les escoles Vapor i Enxaneta per poder garantir la disponibilitat necessària de places d'educació secundària a la zona 2. Una proposta que demana que l'Ajuntament es comprometi a vetllar pels drets dels alumnes de Terrassa en el referent al procés de preinscripció i matriculació 2018-2019. Així com a defensar que la garantia de places ha d’estar vinculada als centres adscrits i es compromet a trobar una solució per tal que hi hagi la disponibilitat necessària de places de secundària pels alumnes de les escoles El Vapor i Enxaneta als instituts de secundaria adscrits Torre del Palau i Montserrat Roig (i també Can Roca en el cas de l’Enxaneta) i es garanteixi l’accés al projecte educatiu escollit pels nens i les seves famílies, que en aquest cas és el projecte educatiu de la Torre del Palau. Aquesta proposta ha estat aprovada. 

Pel que fa a la proposta per a la creació d’un Observatori de la Contractació de l’Ajuntament de Terrassa, amb l’objectiu de fer el seguiment dels contractes municipals de serveis públics per tal de fer més transparents les condicions d'execució d'aquests contractes i controlar la qualitat de la seva prestació a la ciutat, no ha estat aprovada ja que l'equip de Govern l'ha votat en contra posicionant-se al costat de PDeCAT, Ciutadans i PP. “En aquests moments existeixen clares evidències que l’actual equip de govern del PSC no disposa de mecanismes de control i desconeix quina és la situació actual de diversos serveis concessionats i quines són les seves problemàtiquesha expressat Xavi Matilla al Ple.

Pel que fa als acords de Junta de Portaveus els 4 acords que hem presentat.