Terrassa torna afrontar una Festa Major sense un protocol contra les agressions sexistes a les Festes Majors. Una proposta aprovada al Ple del mes de febrer, presentada a instàncies del Casal de la Dona, que, entre els seus acords incloïa "iniciar, a partir del moment de l'aprovació d'aquesta proposta, la redacció d'un Protocol per a la Prevenció i Protecció contra agressions sexistes, actituds masclistes i LGTBI fòbiques per part dels serveis municipals, en col·laboració amb la Regidoria de Polítiques de Gènere i altres associacions, organismes o institucions públiques o privades que tinguin com a objectiu la promoció i defensa de polítiques d'igualtat". En el seu tercer acord, especificava "enllestir les tasques descrites en els dos primers acords per iniciar la implementació dels mateixos a partir de la Festa Major 2018".

El mateix Ple del mes de febrer, una segona proposta de resolució aprovada, en aquest cas presentada a instàncies de La Guerrilla dels Cossos, Quart Creixent i Rudes Rebels, en suport i adhesió a la vaga feminista i la creació i implementació d'un protocol contra agressions sexistes en espais d'oci assenyalava en el seu quart acord "facilitar el pressupost, el material, la infraestructura i recursos personals necessaris per a la creació, difusió i implementació d'un Protocol contra agressions sexistes a espais d'oci promoguts per l'Ajuntament (Festa Major, Festes Majors de barri i d'altres)". Una proposta que també demanava la formació amb perspectiva de gènere a tots els agents públics implicats (sanitat, seguretat, educació i social).

Fa més de dos mesos que ambdues propostes van ser aprovades pel Ple Municipal i a 2 mesos de la Festa Major se'ns ha informat que no es realitzarà el protocol aprovat. Estem en un moment on es necessita una resposta clara i contundent per part de totes les instàncies a les agressions sexistes. Aquests darreres dies la ciutadania ha mostrat el seu rebuig a la sentència de “la manada” sortint al carrer. És el moment que les institucions donin una resposta clara.

Una vegada més, i hem perdut el número de vegades, l'equip de Govern mostra la seva incapacitat per portar a terme les propostes aprovades al Ple Municipal. La darrera mostra, la decisió de no fer el Protocol contra les agressions sexistes a les Festes Majors i a altres esdeveniments de la nostra ciutat. Terrassa ha de fer un pas endavant!