El Ple Municipal del mes d'abril  ha aprovat les dues propostes de resolució que hem presentat. Un Ple que, a proposta de TeC, ha mostrat el seu rebuig a la sentència del judici de "la manada" visualitzant un cartell, en català i castellà, durant el minut de silenci que deien "No es ABUSO, es VIOLACIÓN #yositecreo" “No és ABÚS, és VIOLACIÓ #yositecreo”. Després del minut de silenci, els i les regidores s'han sumat a la concenració en repulsa de la sentència al Raval de Montserrat. 

Una vegada s'ha représ el Ple, ha començat el debat de les propostes de resolució. La primera, presentada per TeC, centrada en l'ampliació del parc públic d'habitatges de lloguer. A la nostra ciutat el 84% dels desnonaments que s'ha produït entre 2012-2017 estan relacionats directament amb el règim de lloguer. Una de les causes principals és la a "Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidadas de flexibilización y fomento del mercado de alquilares de viviendas", que modificava la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU), aprovada amb els vots a favor del PP i l'abstenció de CIU que facilita l'especulació amb l'habitatge fent d'un dret bàsic com el de l'habitatge en un actiu d'inversió, amb un augment de mitjana en el preu mitjà del lloguer en els darrers anys del 7.8%.

La proposta consta de 10 acords, entre els que consten l'activació de l'acord 16 de la Resolució Jus/1696/2013 pel que es fa públic el protocol d'execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya per a la creació d'una comissió de seguiment; destinar el 30% del sostre dels edificis de nova construcció o sotmesos a rehabilitació integral a habitatges de protecció oficial en règim de lloguer; declaració de zones d'àrees de conservació i rehabilitació per garantir un ús adequat de l'habitatge, de promoure la regeneració del teixit urbanístic i la conservació de l'habitatge en estat molt deficient; aplicar els articles de la Llei 4/2016 de 23 de desembre de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les famílies en risc d'exclusió residencial aquelles que el Tribunal Constitucional ha aixecat la suspensió, en concret, a l’expropiació d’ús de 4 a 10 anys dels habitatges buits inscrits al registre de pisos buits de la Generalitat (article 15) i l’expropiació de l’ús per 3 anys dels habitatges de les famílies excloses que signen dacions en pagament (article 17) i l'aplicació per part de l'Ajuntament de Terrassa la Llei d'habitatge de Catalunya de 2007, aplicant les sancions corresponents, entre altres acords.

La segona proposta se centra en demanar la paritat en les contractacions artístiques de la Festa Major de Terrassa. Segons dades de la Regidoria de Cultura a la festa Major hi van participar 760 homes i 551 dones, un 40% de dones. Fent un estudi de les dades ens revela desigualtats de gènere molt importants: en quasi un 90% dels casos les dones que participen en actuacions a la Festa Major ho fan en grups no remunerats de més de 10 persones (la dada del nombre d'homes en aquest cas és del 55%): dels 106 grups que van actuar, el 53 no tenien cap dona. Però hi ha més dades que mostren la desigualtat: dels artistes remunerats amb cachés superiors a 1000 euros, només el 16% eren dones i de les contractacions artístiques remunerades, 12 no tenien cap dona. La proposta té com a acords principals: tendir a què les contractacions artístiques dels espectacles siguin paritàries en un termini màxim de 5 anys (que en les contractacions artístiques remunerades de festa major (més de 1.000€ de cache) hi hagin tants homes com dones dalt de l’escenari; que la mitjana de les remuneracions de les dones sigui almenys igual a la dels homes en aquestes contractacions i que cap de les contractacions superi el 25% del pressupost de contractacions); mesurar una sèrie d'indicadors per detectar desigualtats en cada edició de la Festa Major.

Finalment el tres acords de Junta de Portaveus també han estat aprovats. El primer en commemoració del 87è aniversari de la proclamació de la 2a República; el segon de condemna als atacs sobre la Franja de Gaza contra la Marxa del Retorn i el tercer per a la reducció de ràtios a les escoles i instituts de la nostra ciutat.

Unes accions per fer de la nostra ciutat una ciutat més habitable, més feminista i més acollidora.