Terrassa en Comú portarà al Ple Municipal d'abril una proposta de resolució per la paritat en les contractacions artístiques de la Festa Major de Terrassa.

Segons dades de la Regidoria de Cultura a la festa Major hi van participar 
760 homes i 551 dones, un 40% de dones. Fent un estudi de les dades ens revela desigualtats de gènere molt importants: en quasi un 90% dels casos les dones que participen en actuacions a la Festa Major ho fan en grups no remunerats de més de 10 persones (la dada del nombre d'homes en aquest cas és del 55%): dels 106 grups que van actuar, el 53 no tenien cap dona. Però hi ha més dades que mostren la desigualtat: dels artistes remunerats amb cachés superiors a 1000 euros, només el 16% eren dones i de les contractacions artístiques remunerades, 12 no tenien cap dona.

Les dades encara empitjoren més quan tenim en compte el que es va pagar. Si agafem com a base que es reparteix per igual els cachés dels espectacles (una base que segurament sobreestima els ingressos de les dones) 
els homes van rebre el 94% del pressupost. Si tenim en compte la totalitat de persones que han participat en la festa major, hem pagat de mitjana 17€ per dona i 198€ per cada home.

Amb aquestes dades al damunt de la taula creiem imprescindible la proposta que hem presentat que té com a acords principals: 
tendir a què les contractacions artístiques dels espectacles siguin paritàries en un termini màxim de 5 anys (que en les contractacions artístiques remunerades de festa major (més de 1.000€ de cache) hi hagin tants homes com dones dalt de l’escenari; que la mitjana de les remuneracions de les dones sigui almenys igual a la dels homes en aquestes contractacions i que cap de les contractacions superi el 25% del pressupost de contractacions); mesurar una sèrie d'indicadors per detectar desigualtats en cada edició de la Festa Major; proposar als festivals de música de la ciutat que mesurin també les desigualtats de gènere; iniciar una campanya de sensibilització per tal que les entitats i associacions que co-organitzen actes siguin conscients de la discriminació que pateixen les dones en les contractacions artístiques i treballar amb la Taula de la música en el impuls d'unes mesures concretes per impulsar la contractació paritària.

 Una proposta per eliminar les desigualtats de gènere en tots els àmbits, en aquest cas a les contractacions artístiques a la nostra Festa Major.