Terrassa en Comú portarem al Ple Municipal del mes d'abril una proposta de resolució per a l'ampliació del parc públic d'habitatges de lloguer. La proposta ha estat presentada en roda de premsa amb els regidors de TeC Marta Muntanyola i Xavi Martínez.

A la nostra ciutat el 84% dels desnonaments que s'ha produït entre 2012-2017 estan relacionats directament amb el règim de lloguer. Una de les causes principals és la a "Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidadas de flexibilización y fomento del mercado de alquilares de viviendas", que modificava la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU), aprovada amb els vots a favor del PP i l'abstenció de CIU que facilita l'especulació amb l'habitatge fent d'un dret bàsic com el de l'habitatge en un actiu d'inversió, amb un augment de mitjana en el preu mitjà del lloguer en els darrers anys del 7.8%.

Les polítiques públiques d'habitatge han configurat un parc d'habitatges a la ciutat de Terrassa, tot i l'important esforç, que no ha pogut garantir el reallotjament de les persones o unitats de convivència desnonades. Terrassa compta amb un parc públic de lloguer que ronda l'1,2% (957), però que dista del que seria desitjable i que tenen a altres ciutats europees com Viena, Berlín o París on ronden el 15% fins i tot un 20%.

Per canviar aquest model i evitar una nova bombolla, en aquest cas dels lloguers, és necessari començar a realitzar canvis estructurals pel que fa a la forma d'abordar el tema de l'habitatge de protecció pública. Considerem com a prioritat fonamental la recerca de solucions alternatives a l'actual manca d'habitatge assequible que s'està produint a la nostra ciutat. La proposta que portarem al Ple té com a objectius fonamentals crear mecanismes de generació de més habitatge de lloguer, sobretot de preu de protecció oficial, i d'augmentar la capacitat del parc d'habitatges públics de lloguer.

La proposta consta de 10 acords, entre els que consten l'activació de l'acord 16 de la Resolució Jus/1696/2013 pel que es fa públic el protocol d'execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya per a la creació d'una comissió de seguiment; destinar el 30% del sostre dels edificis de nova construcció o sotmesos a rehabilitació integral a habitatges de protecció oficial en règim de lloguer; declaració de zones d'àrees de conservació i rehabilitació per garantir un ús adequat de l'habitatge, de promoure la regeneració del teixit urbanístic i la conservació de l'habitatge en estat molt deficient; aplicar els articles de la Llei 4/2016 de 23 de desembre de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les famílies en risc d'exclusió residencial aquelles que el Tribunal Constitucional ha aixecat la suspensió, en concret, a l’expropiació d’ús de 4 a 10 anys dels habitatges buits inscrits al registre de pisos buits de la Generalitat (article 15) i l’expropiació de l’ús per 3 anys dels habitatges de les famílies excloses que signen dacions en pagament (article 17) i l'aplicació per part de l'Ajuntament de Terrassa la Llei d'habitatge de Catalunya de 2007, aplicant les sancions corresponents, entre altres acords.


Tenim les eines, l'oportunitat i exigim la voluntat política per buscar propostes diferents per crear una ciutat on totes puguem viure en condicions de benestar, amb garanties d'accés a l'habitatge dignes, així com, als subministraments bàsics inherents al mateix.