El Ple Municipal del mes de març ha aprovat les 4 propostes de TeC; una proposta de resolució i tres acords de Junta de Portaveus. Pel que fa a la proposta està centrada en la gestió integral i la dinamització del Parc de Vallparadís i transaccionada amb C's. Un espai urbà natural de referència a la nostra ciutat que connecta el nord amb el sud, que permet una gran quantitat d'usos, aporta valor paisatgístic i ambiental al seu entorn i actua com a equipament ciutadà amb una diversitat d'activitats que s'hi realitzen.

La proposta demana la realització d'una prova pilot, que es realitzaria en els mesos en què les piscines municipals estan obertes, per a la dinamització dels estius al parc amb un programa d'activitats multidisciplinars. Unes activitats que han de contemplar nous usos, nous perfils d'usuari i franges horàries noves.

Pel que fa als tres acords de Junta de Portaveus, el primer se centra en el desplegament de la Renda Garantida de Ciutadania. Un acord on instem al Departament de Treball, Afers Socials i Família a realitzar un exercici de transparència en la gestió i a informar-ne en temps i forma tant a la Comissió promotora de la Renda Garantida de Ciutadania com a les entitats municipalistes, fent públiques les dades i l'estat de la situació del seu desplegament. El segon demana un projecte global d’edificis intel.ligents a la nostra ciutat. Un projecte que ha de servir per implementar, millorar i connectar infraestructura i avançar en l'estratègia digital de la nostra ciutat. I el tercer acord perquè l'Ajuntament se sumi a la campanya "Obertament per la salut mental, dóna la cara" de luita contra l'estigma i l'elaboració d'un Pla Local Antiestigma.

Una proposta de resolució i tres acords de Junta de Portaveus per fer de Terrassa una ciutat per a totes!