L'aigua és un element essencial per al desenvolupament natural i social sostenible.
A Terrassa En Comú entenem l'aigua en l'àmbit municipal com un recurs que al servei del comú juga un paper clau en la reducció de la pobresa, el creixement econòmic i la sostenibilitat ambiental.

L'aigua és font del benestar de la població i del creixement sostenible i inclusiu, amb un impacte positiu en la vida dels veïns dels nostres municipis, incidint en qüestions que afecten a la seguretat alimentària i energètica, a la salut humana i al medi ambient.

Per tot això, aquest 2018 celebrem que Terrassa serà una de les primeres grans ciutats de l'Estat que recupera la gestió pública del servei de l'aigua.