Al Ple Municipal del mes de març hem presentat un segon Acord de Junta de Portaveus centrat en el desplegament de la Renda Garantida de Ciutadania. Un acord on instem al Departament de Treball, Afers Socials i Família a realitzar un exercici de transparència en la gestió i a informar-ne en temps i forma tant a la Comissió promotora de la Renda Garantida de Ciutadania com a les entitats municipalistes, fent públiques les dades i l'estat de la situació del seu desplegament.

Hem de recordar que la ILP de la Renda Garantida de Ciutadania, impulsada des de la ciutadania i els moviments i entitats socials, va rebre l'aval de més de 120.000 persones, catalans i catalanes que amb les seves signatures van possibilitar que es prengués a consideració al Parlament. Va ser defensada pel portaveu de la Comissió promotora a l'hemicicle, el 26 de març de 2014. Al llarg del 2016 i 2017 nombrosos ajuntaments de Catalunya van donar suport a la Declaració a la ciutadania de Catalunya: urgeix el dret a la renda garantida de ciutadania per superar la pobresa a Catalunya, elaborat per la Comissió Renda Garantida i signada per multitud d'alcaldes i alcaldesses del nostre país, entre ells el nostre. Després d'anys de debats, superant dificultats i traves en el marc del Parlament, va ser finalment aprovada el 12 de juliol de 2017, gràcies a l'acord de tots els grups.

Pel que fa al nostre Ajuntament, l'acord demana el compromís a què realitzi tasques d'informació, suport i divulgació dels requisits per poder accedir-hi a la prestació. Una prestació que demanem que s'apliqui sense caràcter restrictiu així com la creació de la Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania i l'elaboració i aprovació del decret de reglament que ha de desenvolupar-la.

L'aprovació el 2017 ha suposat sens dubte en termes socials, un avenç i jurídicament un nou dret social de les persones. Una prestació econòmica per fer front a la pobresa, un instrument de primera magnitud per acabar amb la desigualtat a Catalunya. I obliga a la Generalitat de Catalunya a iniciar el desplegament i a dotar-la de pressupost.