Avui hem presentat en roda de premsa la proposta de resolució que portarem al Ple Municipal del mes de març, una proposta centrada en la gestió integral i la dinamització del Parc de Vallparadís. Un espai urbà natural de referència a la nostra ciutat que connecta el nord amb el sud, que permet una gran quantitat d'usos, aporta valor paisatgístic i ambiental al seu entorn i actua com a equipament ciutadà amb una diversitat d'activitats que s'hi realitzen.

La proposta que hem presentat demana la
realització d'una prova pilot, que es realitzaria en els mesos en què les piscines municipals estan obertes, per a la dinamització dels estius al parc amb un programa d'activitats multidisciplinars. Unes activitats que han de contemplar nous usos, nous perfils d'usuari i franges horàries noves. Un espai central a la nostra ciutat tant de l'oci de les terrassenques i els terrassencs com un espai de cures on compartim estones de criança dels nostres
infants i passegem amb les persones depenents necessita un programa d'activitats multidisciplinars.

En segona instància la proposta demana que s'
estudiï la viabilitat de la creació d'una oficina tècnica per a la gestió integral del Parc. Una oficina que haurà de coordinar tots els àmbits de gestió. Per a poder optimitzar aquesta gestió, hem demanat la creació d'un espai web propi on es reculli tota la informació. La gestió d'un espai urbà d'aquestes característiques requereix una aproximació integral que tingui en compte els diferents àmbits de gestió que hi intervenen i requereix de gran exigència a l'administració per tal que els estàndards de qualitat urbana, paisatgística, ambiental, en relació al cicle de l'aigua, etc, estiguin a l'altura de la demanda ciutadana en relació a aquest.

Finalment la proposta demana la
recuperació del consell consultiu del Parc de Vallparadís com a òrgan de discussió i debat sobre el seu funcionament i el futur del parc així com la convocatòria d'una comissió tècnica de coordinació de tots els responsables tècnics que tenen a veure amb la gestió de l'espai.

Cal recuperar la gestió i la visió integral que han permès fer créixer i evolucionar aquest espai natural urbà estratègic per a la nostra ciutat per tal de poder dur a terme de manera integral una gestió d'aquest que respongui a les expectatives i a l'exigència de la ciutadania.

 

A la roda de premsa també hem presentat l'Acord de Junta de Portaveus perquè l'Ajuntament de Terrassa presenti un projecte a la convocatòria del pilot d'edificis intel·ligents del Pla Nacional de Territoris Intel·ligents. Un projecte que ha de servir per implementar, millorar i connectar infraestructura i avançar en l'estratègia digital de la nostra ciutat. Un acord que vam presentar al Ple del mes de febrer i vam retirar a petició de l'equip de Govern per poder estudiar la viabilitat.