Terrassa en Comú demanem a l'equip de govern (PSC) que elabori un estudi econòmic-financer que avaluï la factibilitat de la gestió pública, entre altres models de gestió, abans de licitar i donar la gestió a empreses privades el Servei D'ajut a Domicili (SAD) tal com pretén fer. Els serveis de cures haurien de ser una prioritat absoluta i no una licitació com a qualsevol altra.

La precarietat i la desprotecció del treball de cures i neteja és històrica i requereix una aposta ferma per millorar les condicions laborals de les treballadores. Ens consta que actualment les condicions laborals no compleixen ni les pròpies resolucions que el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Terrassa aproven. La primera respecte  als sous mínims en els contractes que externalitza l'Ajuntament, que hauria d'obligar a aplicar el salari mínim comarcal de com a mínim 15.000€ bruts l'any (1,072€ mensuals en 14 pagues) en les subcontractacions que fa i que afecten, bàsicament a les dones (neteja d'edificis, servei d'atenció domiciliària, menjadors escolars, etc). I la segona respecte a la no contractació amb empreses multi serveis; que estableixen convenis per sota de les condicions establertes en els sectorials fins a límits insostenibles, límits que provoquen una autèntica ruptura del mercat laboral i que estableixen competències deslleials fruits d'aquesta maquinació.

Dos temes prioritaris perquè afecten a dos temes que hauríem de posar al centre de les nostres polítiques, les cures i la feminització de la precarietat i la pobresa.

Per això hem demanat a l'equip de govern que no es torni a licitar el SAD, sense que abans s'hagi fet un estudi de la viabilitat dels diferents models de gestió, i en el cas de la neteja, seguim creient que la millor gestió seria la directa, ja que ens consta que l'Ajuntament és incapaç de controlar que les empreses subcontractades compleixin amb els plecs i especialment pel que fa a les condicions laborals de les treballadores. En cas de treure a licitació el servei de neteja dels edificis municipals i les escoles, exigim uns plecs que compleixin amb unes condicions laborals dignes i que les empreses no puguin rebentar preus o fer ofertes temeràries per guanyar el concurs.

No és notícia que aquest Ajuntament tingui problemes amb les finalitzacions de les subcontractacions i que les pròrrogues acabin sent una forma d'amagar la seva incompetència.

A un dia de la vaga feminista, volem posar al centre les cures i les desigualtats laborals/salarials de les dones i dels treballs feminitzats. I volem posar de manifest que no és suficient amb declaracions d'intencions, sinó que calen fets per part del nostre Ajuntament per revertir aquestes situacions. És imprescindible fer visible que Terrassa és una ciutat que cuida.