El Ple Municipal del mes de febrer ha aprovat el dictamen perquè la compra dels 10 nous autobusos siguin de tecnologia híbrida. Una decisió, a petició de Terrassa en Comú, que celebrem que la nostra ciutat aposti decididament pels autobusos híbrids, una tecnologia menys contaminant i més eficient, que ens permet avançar cap a un model de ciutat més saludable i amable per a tothom com sempre hem defensat.

Pel que fa als acords de Junta de Portaveus l’acord que hem presentat de suport i adhesió a la Vaga Feminista del pròxim 8 de març, Dia Internacional de les Dones ha estat aprovada amb els vots a favor de PSC, TeC, ERC-MES, PDeCAT i CUP, l’abstenció de C’s i el vot en contra del PP.

Pel que fa a les propostes de resolució hi ha hagut dues de col.lectius de Terrassa que han estat presentades per alguns grups municipals. La primera presentada pels Grups Municipals de TeC, d’ERC-MES i de la CUP a proposta del Casal de la dona de Terrassa per elaborar un protocol de prevenció contra les agressions sexistes i lgtbifòbiques a les Festes a Terrassa per part dels serveis municipals, en col·laboració amb la Regidoria de Polítiques de Gènere i altres associacions, organismes o institucions públiques o privades que tinguin com a objectiu la promoció i defensa de polítiques d’igualtat. Una proposta que ha estat aprovada per unanimitat pel Ple Municipal. Els grups municipals de TeC, ERC-MES, PdeCAT i CUP hem presentat la proposta de la Guerilla dels Cossos, Quart Creixent i Rudes Rebels en suport i adhesió a la vaga feminista del 8 de març, així com per la creació i implementació d’un protocol contra agressions sexistes en espais d’oci.

Som conscients de la vàlua que té el Vapor Ros, una vàlua industrial, arquitectònica, ambiental i del valor de les activitats que s'estan fent allà. Per això la proposta que hem presentat demana l'activació d'un nou model social i urbà, un projecte d'autoorganització col·lectiva per a la seva rehabilitació i activació. Una proposta que hem presentat després de la retirada de la proposta de l'equip de Govern de modificació puntual del POUM el novembre de 2017, amb la voluntat d'elaborar una proposta que abordés la reactivació amb més suports. La proposta pot ser un bon exercici per començar una nova manera de fer. Sent una manera d'actuar que respon a les necessitats de la nostra ciutat, amb un model d'intervenció que preserva el caràcter industrial. Una proposta que ha estat aprovada amb els vots a favor de TeC, PSC, ERC-MES,PDeCAT i CUP i amb els vots en contra de C's i PP.