Dijous 15 de febrer TeC va realitzar la seva 14a audiència ciutadana en el que portem de mandat.

En aquesta ocasió al local de T'Akollim, T'eskoltem al barri de Les Arenes on un nodrit grup de veïns i veïnes van poder explicar les seves inquietuds sobre el barri i la ciutat i van agrair la celebració de l'audiència ciutadana al barri. Unes inquietuds que van exposar centrades en les necessitats del barri com ara la manca d'accés a activitats culturals, la falta d'equipaments com ara biblioteca o guarderies al barri; la manca de projecte per a la recuperació de la Riera de Les Arenes; la poca connectivitat entre el barri i la resta de la ciutat en transport públic o la manca de comerç, entre altres.

Unes necessitats que el grup municipal va explicar que s'havien portat, algunes d'elles, al Ple Municipal, com la proposta per al foment del comerç de proximitat a tots els barris de Terrassa que es va presentar el juliol de 2016 o el projecte concret d’execució d’un pla de carrers principals implica la iniciativa i inversió necessària per a la millora de la qualitat i de les condicions dels barris. 

Hem de passar dels barris amb problemes i demandes als barris amb projectes. Volem barris diversos, però forts i equilibrats, que conjuntament donin sentit col.lectiu a la ciutat. Una ciutat per a tothom.

Al llarg d'aquests mesos hem realitzat 14 audiències ciutadanes on la ciutadania va ser la protagonista.