Terrassa en Comú ha presentat pel Ple Municipal del mes de març un Acord de Junta de Portaveus perquè l'Ajuntament de Terrassa presenti un projecte a la convocatòria del pilot d'edificis intel·ligents del Pla Nacional de Territoris Intel·ligents. Un projecte que ha de servir per implementar, millorar i connectar infraestructura i avançar en l'estratègia digital de la nostra ciutat.

A la convocatòria d'enguany, Terrassa és una de les 17 ciutats que es poden beneficiar d'una de les 6 actuacions pilot que té el Pla Nacional; ciutats de més de 200.000 habitants d'Andalusia, Catalunya, Comunitat Valenciana, Galícia i Madrid.

Les actuacions pilot del Pla Nacional de Territoris Intel·ligents són una bona oportunitat per poder presentar un projecte global d'edificis intel·ligents en el marc de la smart city per a la nostra ciutat. Unes actuacions que han de centrar el seu objectiu en el desenvolupament d'actuacions dirigides al tractament dels edificis com a objectes interns de la ciutat i en la seva integració, entenent objectes internes estacions de ferrocarrils i autobusos, edificis públics, edificis singulars i històrics, habitatges, entre d'altres.

Un projecte, que si la nostra ciutat el presenta, permetria tant enfortir i relacionar totes aquelles iniciatives que s'estan portant a terme a la ciutat, així com donar un impuls definitiu a una estratègia pròpia per Terrassa en relació a les polítiques de ciutat intel·ligent, big data i indústria 4.0.