El Ple de l'Ajuntament de Terrassa del mes de gener ha aprovat les dues propostes presentades per TeC, unes propostes centrades en la gestió de residus i la neteja a la ciutat i en el transport públic.

La proposta de resolució per la realització d'un inventari de punts crítics de recollida de residus i neteja als barri demana la realització d'un inventari dels punts negres que requereixin d'actuacions específiques per a la seva solució. La neteja i recollida de residus segueix sent un dels principals problemes de la nostra ciutat amb una percepció negativa de la ciutadania envers l’estat de la neteja. És per això que a la proposta hem demanat la realització d'una fitxa per cada punt amb els factors que ho generen i les accions a dur a terme. Així com traslladar-lo a les associacions de veïns i al consell de districte corresponents i a la Taula de residus, publicar-ne l'inventari i les fitxes d'actuació i que s'aprovi definitivament el Pla de recollida de residus que està pendent del mandat anterior així com la signatura del contracte programa amb l'empresa que gestiona la recollida de residus. La proposta ha estat transaccionada amb l’equip de Govern i ha estat aprovada al Ple amb els vots a favor de tots els grups municipals i amb l’abstenció de C’s.

Finalment el Ple ha aprovat per unanimitat l’ acord de Junta de Portaveus presentat per TeC aquest mes per a Instar al Govern de l’Estat a assumir la seva responsabilitat amb el transport públic de proximitat a l’àrea de Barcelona i donar compliment a la Proposició No de Llei aprovada al Congrés dels Diputats el 13 de Desembre de 2017. Un acord que entre els seus punts té que el Govern de l'Estat destini els diners que li pertoca al finançament del transport públic, ja que l'aposta pel transport públic de qualitat és una prioritat àmpliament compartida, la congelació de preus per enguany, així com instar a l'autoritat del transport metropolità per la revisió de les zones tarifàries i que Terrassa sigui inclosa a la zona tarifària 2.

Unes propostes que mostren que és possible fer polítiques municipals que beneficin la ciutadania.