Avui en roda de premsa hem presentat l'acord de Junta de Portaveus i la proposta de resolució que portarem al Ple Municipal de gener.

Pel que fa a la proposta de resolució centrada en “un tema clau de ciutat i que arrosseguem sense l'eficiència que requeririen com és la gestió de la neteja i la recollida de residus a la nostra ciutat. La neteja i recollida de residus segueix sent un dels principals problemes pendents de la nostra ciutat com ho expressen les queixes particulars i les opinions de la ciutadania en diferents enquestes" ha explicat el regidor Xavi Martínez. Una percepció negativa de la ciutadania que en dates concretes del calendari es veu agreujada amb l'aparició de "punts negres a l'espai públic amb una afectació negativa en molts barris de la nostra ciutat" ha explicat Martínez. Uns punts negres de recollida que presenten problemes persistents d'acumulació sistemàtica de residus de manera continuada.

Des de TeC creiem que per abordar aquest problema de la nostra ciutat es necessita un conjunt d'actuacions "que puguin identificar i monitoritzar els punts negres de Terrassa mitjançant la seva geolocalització; identificar-ne els factors i les males pràctiques, treballar conjuntament amb els veïns/veïnes i definir un pla d'accions específiques" ha explicat Martínez.

La problemàtica envers la neteja, tot i l'increment de recursos destinats, requereix més esforços i de nous mecanismes. A més de la realització d'un inventari dels punts negres que requereixin d'actuacions específiques per a la seva solució, demanem la realització d'una fitxa per cada punt amb els factors que ho generen i les accions a dur a terme. Així com traslladar-lo a les associacions de veïns i al consell de districte corresponents i a la Taula de residus, publicar-ne l'inventari i les fitxes d'actuació i que s'aprovi definitivament el Pla de recollida de residus que està pendent del mandat anterior així com la signatura del contracte programa amb l'empresa que gestiona la recollida de residus.

Pel que fa a l'acord de Junta de Portaveus demana "
que el Govern de l'Estat destini els diners que li pertoca al finançament del transport públic, ja que l'aposta pel transport públic de qualitat és una prioritat àmpliament compartida" ha exposat Martínez. Un acord que insta al Govern de l'Estat a assumir la seva responsabilitat amb el transport públic de proximitat de l'àrea de Barcelona, donant compliment a la Proposició No de Llei aprovada el 13 de desembre de l'any passat. Una proposició no de llei que acordava l'increment de 148M€ a partir de 2018, un increment que complementa les aportacions de les administracions catalanes per tal que no hi hagi dèficit. Un acord que demana que totes les administracions treballin per aconseguir la congelació de preus per enguany, així com "una de les reivindicacions històriques de Terrassa que és instar a l'autoritat del transport metropolità per la revisió de les zones tarifàries i que Terrassa sigui inclosa a la zona tarifària 2. Un greuge històric per a la ciutadania de Terrassa" ha remarcat Martínez.