El Ple Municipal de novembre aprova una proposta de resolució Terrassa en Comú per promoure i aconseguir adhesions al Protocol de dol de la nostra ciutat en casos de feminicidis i altres assassinats per violència masclista. Una proposta que demana l'adopció dels següents acords:

1. Finalitzar la redacció del protocol de dol en un període màxim de 2 mesos.
2. Dissenyar i executar una campanya en un màxim de 3 mesos per tal de donar-lo a conèixer a la ciutadania i promoure la seva adhesió.

3. Iniciar un procés d'adhesions i propostes d'accions dirigides als agents de la ciutat que encara no s'hi han adherit.

Només des de marcs amplis, que es reconeguin en la diagnosi i les propostes del feminisme per abordar la lluita contra les violències masclistes, podrem situar l'esperança de canvi que aturi aquesta xacra. Necessitem fer un esforç addicional per tal d’aconseguir la participació no únicament dels actors que ja es manifesten habitualment (col·lectius de dones, escoles, advocats, etc) sinó d’aquells que encara no s’hi ha adherit (comerços, entitats esportives, associacions professionals, entitats culturals, entre d’altres). Només amb la participació i presa de decisions vinculants feta de manera amplia i col·lectiva aconseguirem reproduir els canvis sostenibles i estructurals que es requereixen.

Cal fer molt més!