El passat dimarts dia 7 des de Terrassa en Comú vam oferir una proposta de "Govern de Ciutat" fonamentat en un conjunt de propostes concises que creiem són les que necessita la ciutat en un context excepcional com l'actual, que pogués aglutinar el màxim nombre de grups amb l'objectiu d'evitar la confrontació de sigles i blocs en el que queda de mandat. I ho fèiem, des de la humilitat però amb el convenciment de què l'inici d'una nova etapa a la ciutat passa pel lideratge de TeC. De fet, som l'únic grup que ha posat a sobre de la taula una proposta, difícil som conscients, però amb objectius i contingut polític concret, pensant fonamentalment en la ciutat. Certament, diversos grups no han considerat convenient la idea d'abandonar sigles i això ens ha abocat a haver d'explorar altres escenaris.


No obstant això, creiem que l'esperit i objectius expressats a la proposta inicial han d'estar presents en qualsevol altre escenari de governabilitat. I que qualsevol proposta de govern ha de ser creïble com aposta per obrir una nova etapa a la ciutat i que també ha de ser representativa de la diversitat existent a la ciutat front al context nacional. Per això, hem mantingut diverses converses amb aquells grups que han demostrat interès i hem treballat per assolir els acords que permetin la configuració d'un nou escenari de govern absolutament coherent amb l'esperit i objectius expressats. Aquest nou escenari que proposem es pot concretar a partir de la predisposició que ha manifestat públicament ERC a compartir govern en base a la proposta realitzada i la que ha manifestat la CUP a donar suport a la investidura en base a l'acceptació de propostes programàtiques. En aquest sentit volem agrair a ERC i CUP la seva predisposició que fa més possible un nou govern, un nou lideratge compartit i una nova forma de governar la ciutat i que garanteix que els grans projectes de ciutat, com la municipalització de l'Aigua tirin endavant.


Després de diverses converses amb el PDeCAT i sent conscients de les dificultats mútues per arribar a un acord de govern, creiem que és el moment de sol•licitar màxima generositat i la responsabilitat i coherència amb el que s'ha fet durant els últims 2 anys i mig a la ciutat. Creiem que el PDeCAT, té la gran oportunitat de facilitar un nou govern que tothom a la ciutat pugui entendre sens cap mena de dubte que és de canvi. I creiem sincerament que ho pot fer tenint un paper important. Ara, aportant propostes, perquè el nou govern les tiri endavant tal com els hi hem ofert. Posteriorment, jugant un paper fonamental en l'estabilitat amb acords puntuals que posin la ciutat per endavant.


Tots/es som conscients del que ens juguem en aquests moments, sabent que la gran majoria de la ciutadania de Terrassa vol un veritable canvi i un nou projecte de futur per la ciutat.