El Ple Municipal de juliol ha aprovat les propostes presentades per TeC (dues que no es van poder aprovar el ple de juny per manca de temps): la primera centra el seu interès en el valor de la nostra ciutat com a territori únic en el sector audiovisual i el retorn social i econòmic que un element fonamental com el Parc Audiovisual de Catalunya (PAC) pot efectuar a la ciutat y  la segona per demanar l'augment de l'assignació destinada a la lluita contra la violència de gènere i les polítiques d´igualtat als Pressupostos Generals de l' Estat 2017 i als de l'Ajuntament de Terrassa.

Un dels factors que creiem s’ha de continuar desenvolupant des del PAC és el seu retorn social, cultural i econòmic a la ciutat. La proposta planteja potenciar aquest retorn a partir de dues accions: la creació de mecanismes per augmentar la capacitat de localitzacions a la ciutat mitjançant la Terrassa Film Office i la promoció del potencial professional del món audiovisual existent a la ciutat, bona part d’ell provinent dels centres formatius que hi ha a la mateixa ciutat. Una proposta que pretén posar en valor l’activitat actual del PAC i obrir noves vies per continuar incrementant la seva capacitat de vincular-se amb la ciutat de Terrassa mitjançant retorn social i econòmic.


Pel que fa a la segona proposta, la proposta deTeC a més d'instar a l'augment de l'assignació, insta el govern de Terrassa a incrementar el pressupost de la Regidoria de la dona per poder fer front a la lluita contra la violència de gènere i a les propostes de resolució aprovades al Ple; una regidoria que ha expressat en diferents ocasions que té limitacions pressupostàries que no li permeten executar els acords del Ple.


La tercera proposta presentada per TeC que demana realitzar un projecte per la instal·lació de punts Wifi a cada districte de la ciutat així com al Parc de Vallparadís seguint els criteris marcats per aquesta iniciativa ha quedat aplaçada, per manca de temps per al ple de setembre. 

A més d’aquestes dues propostes presentades per TeC el Ple també ha aprovat les presentades conjuntament amb altres grups municipals: la tercera presentada conjuntament amb ERC-MES sobre la promoció de mesures davant l'alça dels preus al mercat de lloguer d'habitatges que demana, entre d'altres acors la creació d'una campanya informativa a les xarxes i mitjans de comunicació per informar sobre l'existència de l'índex de referència de preus del lloguer, impulsar la creació d'un parc de lloguer utilitzant els habitatges buits de grans tenidors que no estiguin complint la seva funció social i instar l'Ajuntament a seguir obrint expedients per habitatges buits i pujar les quantitats de les multes coercitives en el marc de la Llei 24/2015. 
La quarta presentada amb la CUP i ERC-MES  per exercir un control efectiu sobre la qualitat dels serveis públics concessionats i la cinquena presentada amb la CUP en relació a la problemàtica dels treballadors i de les treballadores del Consorci Sanitari de Terrassa per revertir el dèficit i millorar la qualitat de l'atenció primària.