Terrassa en Comú presentarà proposta al Ple del mes de juliol que demana implementar punts de connexió Wifi oberts, gratuïts i d'alta velocitat a espais públics de la ciutat mitjançant la iniciativa de la Unió Europea WIFI4EU.

L'any 2011, l'Ajuntament de Terrassa va desplegar una xarxa sense fils a diferents espais públics de la ciutat, però una normativa molt restrictiva sobre aquest tipus de servei ha fet que esdevingui obsolet i que no respongui a les necessitats actuals de navegació. El projecte WIFI4EU permet adequar aquest tipus de servei a les necessitats actuals de navegació i ofereix un marc regulador propi.

La proposta demana realitzar un projecte per la instal·lació de punts Wifi a cada districte de la ciutat així com al Parc de Vallparadís seguint els criteris marcats per aquesta iniciativa. Una iniciativa que posa a disposició d'organismes públics locals mecanismes per a finançar projectes d'implementació de punts de connexió wifi gratuïts i d'alta velocitat amb l'objectiu de connectar als principals centres de la vida pública abans de 2020.

Una proposta que presentarem juntament amb les tres que van quedar ajornades per manca de temps pel debat al Ple Municipal de juny: la primera que centra el seu interès en el valor de la nostra ciutat com a territori únic en el sector audiovisual i el retorn social i econòmic que un element fonamental com el Parc Audiovisual de Catalunya (PAC) pot efectuar a la ciutat: la segona per demanar l'augment de l'assignació destinada a la lluita contra la violència de gènere i les polítiques d´igualtat als Pressupostos Generals de l' Estat 2017 i als de l'Ajuntament de Terrassa i la tercera (presentada conjuntament amb ERC-Mes) sobre la regulació del lloguer i la creació d' instruments de concertació econòmica amb els ens locals per a la rehabilitació d´habitatges destinats al lloguer.