Terrassa en Comú ha presentat en roda de premsa, dues de les propostes de resolució que portarà al Ple del mes de juny. Dues propostes centrades a fer de la nostra ciutat una ciutat capdavantera i igualitària.

La primera de les propostes de TeC, centra el seu interès en el valor de la nostra ciutat com a territori únic en el sector audiovisual i el retorn social i econòmic que un element fonamental com el Parc Audiovisual de Catalunya (PAC) pot efectuar a la ciutat. Coincidint amb la proposta de TeC, la Junta de Portaveus ha aprovat un acord per donar suport institucional a la candidatura de Terrassa com a ciutat de cinema de la UNESCO. Des de TeC volem evidenciar el nostre màxim suport a la candidatura i volem reconèixer l’esforç que ha fet la ciutat i el PAC per ser mereixedors d’aquesta distinció.

La proposta que presentem ha estat treballada en els darrers mesos amb el convenciment que el Parc Audiovisual de Catalunya és un projecte estratègic i consolidat a la nostra ciutat. Terrassa s'ha convertit en una ciutat capdavantera a la indústria catalana de l'audiovisual, sent el 4rt municipi en nombre de produccions. Un projecte que vincula les grans empreses amb les petites; que crea llocs de treball vinculats a la innovació i creació i que està en molt bona disposició de vincular encara molts agents de la nostra ciutat.

Un dels factors que creiem s’ha de continuar desenvolupant des del PAC és el seu retorn social, cultural i econòmic a la ciutat. La proposta planteja potenciar aquest retorn a partir de dues accions: la creació de mecanismes per augmentar la capacitat de localitzacions a la ciutat mitjançant la Terrassa Film Office i la promoció del potencial professional del món audiovisual existent a la ciutat, bona part d’ell provinent dels centres formatius que hi ha a la mateixa ciutat. Una proposta que pretén posar en valor l’activitat actual del PAC i obrir noves vies per continuar incrementant la seva capacitat de vincular-se amb la ciutat de Terrassa mitjançant retorn social i econòmic.

La segona de les propostes que TeC presentarà se centra en demanar l'augment de l'assignació destinada a la lluita contra la violència de gènere i les polítiques d´igualtat als Pressupostos Generals de l' Estat 2017 i als de l'Ajuntament de Terrassa. El "Pacte d'estat contra la Violència de Gènere" només preveu el 0,00011% de les despeses del projecte de pressupostos de l´Estat, 51,4 milions euros; una xifra ridícula si tenim en compte només dues dades: el nombre de denúncies ha augmentat en un 2.3%, així com el nombre de dones amb ordres de protecció i/o mesures cautelars (7%) l'any 2016. Si no s'augmenta significativament aquesta xifra, almenys en 120 milions d'euros, el Programa "Actuacions per a la prevenció de la violència de gènere", un "Pacte d'Estat" seria una ofensa i una burla a totes les dones que pateixen o han patit violència de gènere, és a dir, per als 4 milions de dones que segons la macro enquesta 2015 del mateix Govern, pateixen violència de parella (2,5 milions de dones) o sexual fora de la parella (1,5 milions).

La proposta de TeC a més d'instar a l'augment de l'assignació, insta el govern de Terrassa a incrementar el pressupost de la Regidoria de la dona per poder fer front a la lluita contra la violència de gènere i a les propostes de resolució aprovades al Ple; una regidoria que ha expressat en diferents ocasions que té limitacions pressupostàries que no li permeten executar els acords del Ple.

Aquest dijous TeC presentarà a més d´aquestes dues propostes, una tercera sobre la regulació del lloguer i la creació d' instruments de concertació econòmica amb els ens locals per a la rehabilitació d´habitatges destinats al lloguer conjuntament amb ERC-MES, així com 4 acords de Junta de Portaveus per a eradicar les discriminacions i fomentar el respecte a la diversitat afectiva i sexual, la identitat de gènere i l'expressió de gènere, garantint els drets i llibertats de persones LGTBI en la seva vida quotidiana; per refermar el compromís de l'Ajuntament de Terrassa amb la campanya Boicot, Desinversions i Sancions contra Israel per posar fi a la vulneració dels Drets Humans i del Drets Internacional Humanitari i en el context de denúncia de l'ocupació en l'aniversari dels 50 anys d'ocupació: per donar suport a la caravana Frontera Sud - Obrim Fronteres i en suport a la creació d'un marc legislatiu pel respecte dels drets humans de les empreses catalanes que operen a l'exterior.