Terrassa en Comú va presentar ahir les al·legacions al Projecte del "Real Decreto por el que se regula el consumidor vulnerable de energía eléctrica, el Bono Social, y las condiciones de suspensión del suministro para consumidores con potencia contratada igual o inferior a 10KW.

Aquestes al.legacions han estat presentades a la Directora General de Política Energética y Minas, Dª María Teresa Baquedano Martín i són al·legacions que responen als compromisos de la proposta de resolució que vam aprovar el passat ple de l'Ajuntament de Terrassa del mes de maig. Les nostres al·legacions van en la línia de les presentades per Ajuntaments com el de Barcelona, Madrid, Zaragoza, Cádiz, València, Córdoba i La Coruña. Ens consta que l'Ajuntament de Terrassa no ha presentat, com a tal, cap al·legació i que ha existit força descoordinació entre el grup del PSC i el del PSOE, i no sabem que han presentat finalment. Recordem que el projecte de Real Decreto va ser aprovat gràcies al suport del PSOE.

De les nostres al·legacions presentades volem destacar:

  1. Un primer bloc sobre les competències atribuïdes per la Constitució a les Comunitats Autònomes i assumides als Estatuts d'Autonomia respectius. En el cas de Catalunya recordar que la Llei 24/2015 segueix plenament vigent i que permet protegir contra els talls de subministraments per impagament a persones i unitats en risc d'exclusió residencial. Per tant, el Projecte de Real Decreto no respecta l'atribució de competències establertes en la Constitució invadint competències assumides i exercides per les Comunitats Autònomes.
  2. Suposa una modificació de la Llei del sector elèctric 24/2013 i una vulneració del principi de precaució, que és el punt fonamental del sistema de protecció de les persones vulnerables. Col·loca com a objecte de protecció a les companyies elèctriques, i especialment, a les grans.
  3. Oposició al Real Decreto, ja que suposa una renúncia a la protecció del consumidor vulnerable per: a) regulació que arriba tard i d'esquena a les Comunitats Autònomes, b) desobeeix el principi de precaució instaurant a les legislacions autonòmiques, c) protegeix a les companyies en detriment dels consumidors, d) greu llaguna en la protecció de la persona física, e) establiment de nivells de renda molt reduïts i que deixen fora a qui ho necessita, f) rigidesa en el descompte del Bono Social, g) arbitrarietat en els criteris de repartiment del finançament de bono socials.

En resum les al·legacions presentades per Terrassa en Comú exigeixen que es mantingui el principi de precaució davant els talls elèctrics, que s'introdueixi la figura del consumidor persona física que resideixi sol al seu habitatge habitual en la definició del consumidor vulnerable i que siguin les Comunitats Autònomes, als seus respectius territoris, les que estableixin els criteris que defineixin als consumidors vulnerables, establint les seves categories i requisits a complir.

Recordem que serà el Consell de Ministres qui resoldrà aquestes al·legacions i que no hi haurà debat públic al Congrés, perquè així ho han volgut PP, PSOE i Ciutadans.

Des de Terrassa en Comú seguirem pressionant i lluitant per a garantir els drets i el principi de precaució recollits a la nostra legislació.