Terrassa en Comú, a través d'En Comú Podem, ha presentat una esmena als Pressupostos Generals de l'Estat dins l'article 60 d'inversió nova en infraestructura i béns destinats a l'ús general. 

L'esmena demana el "Compliment amb les previsions del Pla Ferroviari de Barcelona 2010-2015" demana la dotació addicional de 15.000.000 (miles€) per a la creació de l'estació de Can Boada-La Maurina a Terrassa. Una actuació que estava contemplada al Plan de Cercanías 2011 i al Pla Director d'Infraestructures de l'Autoritat del Transport Metropolità 2011-2020 i de la qual ja hi havia compromisos de totes les administracions competents. El Pla Director marcava com a fites que l'any 2015 s'haurien licitat les obres i l'any 2020 estarien executades. 

Des de Terrassa en Comú presentem aquesta esmena als Pressupostos del PP i Ciutadans. Uns pressupostos amb retallades en infraestructures, un 10,9%, fins als 5.391 milions, davant dels 6.049 del 2016. 

L'estació que hauria de situar-se a la zona oest de Terrassa, un àmbit amb greus dèficits de connexió amb la resta de la ciutat i molt allunyat de la resta de les estacions de tren existents a la ciutat. 

Una nova estació que donaria cohesió urbana a un conjunt de barris amb problemes d'estructura urbana i social, permetent la connexió equilibrada dels barris a est, centre i oest de Terrassa així com amb l'àmbit metropolità de Barcelona. 

Una esmena que porta l'adn municipalista i la defensa de Terrassa a Madrid de la mà de Terrassa en Comú i que prioritza les inversions als barris que més ho necessiten per a disminuir les desigualtats a la nostra ciutat.