La ciutat de Terrassa té greus problemes històrics per solucionar com la neteja, el servei d’autobusos o la desigualtat entre barris entre d’altres, i noves necessitats i reptes que cal abordar urgentment en àmbits tant importants com l’urbanisme, l’educació o el desenvolupament industrial i l’ocupació. 

En canvi, l’alcalde de la ciutat Jordi Ballart del PSC es dedica a passejar i fer-se fotos amb tothom mentre que l’equip de govern de la ciutat és incapaç de solucionar els problemes i abordar els reptes. Hi ha una sensació de ciutat que improvisa degut a una manca de lideratge i de criteri polític. És evident que un govern que es fonamenta en la improvisació no pot donar resposta a la complexitat dels reptes de l'actualitat.

Els recents canvis efectuats en l’equip de govern constaten el fracàs del presumpte projecte de renovació amb el que Ballart es va presentar a les eleccions del 2015 i el retorn de la vella guàrdia del PSC. Són canvis a la desesperada per intentar dissimular greus forats de gestió però no pas per solucionar-los. D’aquesta manera tal i com vam avisar en campanya i a l’inici de mandat, Terrassa ha perdut dos anys i avança cap a la pèrdua de 4 anys, tot un mandat, sense haver avançat en la millora de la ciutat.

Altrament, creiem que moltes de les qüestions i problemes importants de la ciutat que es tracten en l’àmbit intern de l’Ajuntament sovint no arriben a la ciutadania o arriben com a disputes o retrets absurds entre regidors per què no es tenen prou arguments per situar les qüestions adequadament.

Per tot l’anterior, i coincidint pràcticament amb la meitat de mandat proposarem a la resta de grups de l’oposició que es sumin a la petició d’un ple extraordinari per debatre quin és l’estat actual de la ciutat i quin és el balanç de la gestió de l’actual equip de govern.

L’objectiu fonamental d’aquest Ple és debatre sobre el projecte global de ciutat. I per tant exigirem que l’alcalde faci balanç de mandat i exposi les línies d’acció futures. Convidarem a la resta de grups de l’oposició a sumar-se a la petició i a decidir conjuntament quins són els temes a debatre. Des de TeC anticipem els temes que considerem importants i que creiem poden ser de màxim interès i preocupació per a la ciutadania de Terrassa: ocupació, serveis de residus i transport públic, habitatge, espai públic i funcions d’alcaldia.

El Ple extraordinari s’ha d’entendre com un instrument de transparència per a què s’exposin i debatin públicament aspectes molt importants per a la ciutat que d’una altre manera no poden arribar a la ciutadania. Per tant, creiem que el debat públic de temes clau de la ciutat és també un mecanisme constructiu per trobar solucions conjuntes als problemes i reptes de la ciutat.