Terrassa en Comú ha presentat una proposta d'acord de Junta de Portaveus d'adhesió al Manifest del Pacte Nacional pel Referéndum. Un pacte que neix amb la voluntat de celebrar a Catalunya un referèndum sobre quin ha de ser el vincle entre Catalunya i Espanya, de fer-lo de manera acordada amb l'Estat espanyol i de buscar també suports fora del país.

Un pacte que ha aprovat un manifest en què es demana als Governs de Catalunya i de l'Estat espanyol superar els obstacles polítics i assolir un acord que permeti la celebració d'un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat del qual sigui políticament vinculant i efectiu. Els acords del pacte preveuen l'adhesió de persones, entitats, organitzacions i ens locals de Catalunya.

L'acord presentat per TeC proposa:

  1. Adherir l'Ajuntament de Terrassa al Manifest del Pacte Nacional pel Referèndum. 
  2. Subscriure el contingut del Manifest del Pacte Nacional pel Referèndum. 
  3. Comunicar el present acord als representants de partits polítics, entitats, sindicats, governs locals, agents econòmics i les diverses organitzacions socials del Pacte Nacional pel Referèndum.

Podeu llegir el Manifest en el document adjunt.